Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 1

Skapad 2017-08-17 20:44 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 Idrott och hälsa
I årskurs 1 kommer vi att arbeta med våra motoriska grundformer, enklare lekar och danser till musik samt olika bollövningar. Vi kommer också att samtala om vad kroppen behöver för att må bra, vad allemansrätten innebär och hitta rätt med hjälp av en enkel karta.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap i att:

 • springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga
 • leka tillsammans med andra
 • förstå lekarnas regler och handla utifrån dessa
 • röra dig till musik
 • orientera i salen
 • känna till vad allemansrätten innebär
 • ta hand om din hälsa och fysiska välbefinnande

Så här kommer vi att arbeta:

 • olika lekar som syftar till att eleverna utvecklar sin rörelse- och samarbetsförmåga samt finner glädje i att röra sig
 • träning av grovmotoriska grundformer såsom hoppa, klättra, springa, rulla (exempelvis genom  redskapsstationer, lekar, dans och/eller rörelse till musik)
 • bollekar med inriktning på att rulla, kasta och fånga (bollar av olika storlekar)
 • takt och rytm i lekar, dans och rörelse till musik
 • samarbetsövningar
 • träna på att kunna följa regler och visa hänsyn till varandra (genom samtal och olika samarbetsövningar)

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

 • Du är aktiv på idrottslektionerna, gör ditt bästa utifrån din förmåga och deltar i våra samtal.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Idrott och hälsa årskurs 1-3

RÖRELSE UTE OCH INNE

Under de första skolåren ska eleverna få möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga genom många olika aktiviteter under lekfulla former. Här fokuserar undervisningen på grovmotoriska grundformer och deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik. Grovmotorik är rörelser som involverar stora muskelgrupper. För eleverna i årskurserna 1–3 innebär det att de ska få öva på de grovmotoriska grundformerna. Att eleverna känner sig trygga när de är ute och leker är grundläggande för deras utveckling när det gäller fysiska aktiviteter. Kursplanen lyfter därför fram lekar och rörelse i natur och utemiljö som ett innehåll för årskurserna 1–3.
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Motoriska grundformer
Du behärskar de motoriska grundformerna; springa, hoppa, kasta, fånga, åla, rulla, klättra, hänga.
Lekar och dess regler
Du deltar i lekar och kan följa lekarnas regler.
Dans
Du kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik tillsammans med andra och följer då oftast takt och rytm i musiken.

ORD OCH BEGREPP

Under de första skolåren, när eleverna framför allt ska få uppleva rörelseglädje och utveckla sin allsidiga rörelseförmåga, behöver de ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur och utevistelser.
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtal om idrott och kroppen
Du har kunskaper om vad kroppen behöver för att må bra.

ORIENTERING OCH ALLEMANSRÄTT

För årskurserna 1–3 är innehållet här att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Närmiljön kan vara klassrummet, idrottssalen eller skolgården där eleverna känner sig hemma. Med enkla kartor menas till exempel skisser och skolgårdskartor. När eleverna tränar på att orientera sig behöver de begrepp som beskriver rumsuppfattning. För de lägre årskurserna är det enkla begrepp som; framför, bakom och vid sidan av. I årskurserna 1–3 tas allemansrätten upp på en grundläggande nivå. Det kan handla om olika former av hänsynstagande, till exempel vilka växter man får plocka, och att man inte får skräpa ned eller göra upp eld hur och var som helst i naturen.
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Orientering
Du kan orientera i t.ex. idrottshall eller skolsal med hjälp av enkla kartskisser.
Allemansrätt
Du har kännedom om allemansrätten och förstår att det är regler för hur man ska agera i naturen. Du kan ge något exempel på detta.

SÄKERHET OCH HÄNSYNSTAGANDE

I årskurserna 1–3 ska eleverna få undervisning om säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur och utevistelser. I de lägre årskurserna handlar säkerhetstänkandet och hänsynen i första hand om att eleverna ska klara att ta hand om sig själva. Det innebär att kunna anpassa sitt beteende till olika normer och regler, att använda material på ett säkert sätt och kunna följa de instruktioner som ges.
Du är på väg...
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Ta hand om sig själv
Du är medveten om risker som kan uppstå i samband med lekar och spel inomhus och utomhus. Du anpassar ditt beteende och visar hänsyn för att förebygga skador.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: