Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och delaktighet

Skapad 2017-08-17 21:08 i Resarö skola Vaxholm Stad
Delaktighet och demokrati
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Nu ska du få vara med och bestämma! Du ska få lära dig om hur demokrati fungerar. Välkommen till vårt klassråd!

Innehåll

Denna planering är aktuell under hela årskurs 1

Arbetssätt

 • Vi tar upp aktuella frågor.
 • Vi diskuterar och bestämmer regler
 • Vi lämnar egna förslag till ändringar och idéer.
 • Vi tränar demokratiska beslutsprocesser, t.ex. röstningar.
 • Vi tränar mötesordning och begrepp som ordförande, sekreterare, protokoll och dagordning
 
 

   Bedömning

 • vara delaktig i utformning av klassens regler
 • känna till klassens och skolans regler
 • prata om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs 
 • framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor
 • kunna ta ställning, t.ex. genom att rösta vid en omröstning
 • veta hur våra klassråd går till.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: