👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Olika typer av text

Skapad 2017-08-17 21:56 i Kullaviksskolan 7-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
LPP för läsning av gemensam bok. Den här gången handlar det om boken "Ondskan" av Jan Guillou
Grundskola 7 – 9 Svenska
Fokus är att öka kunskapen om olika texttyper, att kunna visa läsförståelse genom sammanfattningar och i diskussioner, samt träna på analys.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet

I läroplanen står att du ska kunna läsa och förstå olika typer av text samt skriva olika typer av text. Olika texter har olika budskap och olika språk. Det betyder att språket ändras beroende på vad som är syftet med texten och vilken mottagare den har.

Målet är att du ska öka dina kunskaper om olika texters budskap och bli medveten om olika sätt att skriva utifrån syftet med texterna. Du ska också utveckla din förmåga att analysera olika texter, resonera, jämföra och uttrycka egna tankar.

Undervisning

Vi kommer läsa och gå igenom olika texter och vad som är karaktäristiskt för dem. Du kommer få träna på att visa din förståelse för olika texter genom att sammanfatta muntligt och skriftligt och genom att diskutera syfte, budskap och frågeställningar. Du kommer få träna på analys.

Vi kommer också träna på hur muntligt nationellt prov går till.

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att

 • sammanfatta och redogöra för innehållet i olika texter 
 • tolka och resonera kring olika texters syfte och budskap och därmed dina kunskaper om olika texttyper och vad som kännetecknar dessa
 • koppla dina resonemang till egna erfarenheter och andra texter
 • delta i en diskussion

Visa vad du lärt dig

Du visar vad du har lärt dig genom att

 • delta i diskussioner
 • sammanfatta olika texter muntligt och skriftligt

Uppgifter

 • Texttyper: krönika och debattartikel

 • Olika texttyper

 • Texttyper: Krönika och debattartikel

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9