👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax 2 kap 4

Skapad 2017-08-17 23:11 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska som andraspråk Fysik NO (år 1-3) Svenska
Rymden är så spännande att läsa och lära om. Hur skapades jorden och hela rymden? Vi kommer att studera vad som finns i rymden och hur det kan vara på en rymdfärd. Tror du att det finns några varelser som lever i rymden?

Innehåll

Undervisningen

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med. Vi kommer att dramatisera, leka, måla och samtala om rymden.

Elevens mål

● Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser. Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor.

● Du ska kunna använda dig av olika sätt att läsa, till exempel kunna bokstävernas ljud, känna igen hur några ord ser ut och känna igen om samma ord står flera gånger i texten. Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening.

● Du ska visa att du kan läsa och skriva datum, till exempel 22/12.

● Du ska visa att du kan läsa och skriva några ord som stavas med sj-ljud, till exempel Skytten, stjärna, norrsken.

● Du ska visa att du kan skriva texter genom att härma. Du kan sätta ut punkt och använda stor bokstav på rätt ställe.

● Du ska visa att du vet vad motsatsord är genom att ge exempel, till exempel lätt–svår.

● Du ska visa att du känner igen ett ord som är
hopsatt av två ord.

● Du ska visa att du kan skriva årets månader.

 

Bedömning

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal om texter

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● läsa och skriva datum

● läsa och skriva några ord som stavas med sj-ljud

● skriva texter efter modell

● ge exempel på motsatsord

● känna igen sammansatta ord

● skriva årets månader.

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna och ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
  NO  1-3

Matriser

NO Fy Sv SvA
LPP Läsdax 2 kap 4

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Deltar obehindrat i samtal.
deltar aktivt i samtal.
Läsa
Läser med flyt, Läser datum och några ord med sj-ljud.
läser allt snabbare med gott flyt. Läser datum och ord med sj-ljud utan problem.
Skriva
Prövar att skriva datum och några ord med sj-ljud. Skriver med stöd årets månader.
Skriver datum och prövar att skriva flera ord med olika sj-ljudsstavning. Skriver årets månader.
Språk
Ger exempel på enkla motsatsord. Ger exempel på enkla sammansatta ord.
Ger exempel på mer komplicerade motsatsord. Laborerar med sammansatta ord.
Övrigt