👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax 2 kap 5

Skapad 2017-08-17 23:40 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Vilka kläder gillar du? Vem bestämmer vad som är snyggt? Kan killar och tjejer ha likadana kläder? Vad är mode egentligen och hur klädde sig en man på medeltiden?

Innehåll

Undervisningen

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med kompisar. Vi kommer att leka, klä ut oss och samtala om kläder i olika länder och om kläders betydelse. Vi kommer att leka och dramatisera.

Elevens mål

● Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser. Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor. Du ska tala om vad du själv tycker och tänker om det vi pratar om.

● Du ska kunna använda dig av olika sätt att läsa, till exempel kunna bokstävernas ljud, känna igen hur några ord ser ut och känna igen om samma ord står flera gånger i texten. Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening.

● Du ska visa att du kan läsa ord som stavas med ng-ljud.

 

Bedömning

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal och uttrycka åsikter om texter

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● läsa och skriva ord som stavas med ng-ljud

● skriva texter efter modell

● uttrycka egna tankar i skrift.

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna och ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
LPP Läsdax 2 kap 5

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Samtalar och uttrycker någon åsikt.
Samtalar gärna och uttrycker åsikter.
Läsa
Läser med flyt. Läser olika ord med ng-ljud.
Läser med flyt och förståelse. Läser alla ord med ng-ljud.
Skriva
Skriver enkel text med modell. Skriver oftast ord med ng-ljud rätt. Uttrycker någon åsikt i skrift.
Skriver text efter modell. Skriver ord med ng-ljud rätt. Uttrycker åsikter i skrift.