👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax 2 kap 7

Skapad 2017-08-18 00:22 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk NO (år 1-3)
I det här temat får du läsa och lära om olika sorters väder och vad väder kan ha för betydelse för oss. Du får också lära dig att se på molnen hur vädret kommer att bli.

Innehåll

UNDERVISNINGEN

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med kompisar. Vi kommer att leka, pröva vädermassage, observera vädret och dramatisera. Du ska också få göra flera väderbilder.

Elevens mål 

 • Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser.
 • Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor.
 • Du ska tala om vad du själv tycker och tänker kring det vi pratar om. 
 • Du ska visa att du kan använda dig av olika sätt att läsa, till exempel att göra bokstävernas ljud, att känna igen hur några ord ser ut och att känna igen om samma ord står flera gånger i texten.
 • Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening. 
 • Du ska visa att du kan skriva texter genom att härma.
 • Du sätter punkt och gör stor bokstav på rätt ställe. 
 • Du ska visa att du vet vad synonymer är och
  kunna ge exempel.
 • Du ska visa att du kan skriva faktameningar. 
 • Du ska visa att du kan skriva dialog med talstreck

 

BEDÖMNING

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att: 

 • delta i samtal och uttrycka åsikter om texter 
 • ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt 
 • skriva texter efter modell 
 • förklara vad synonymer är och ge exempel på synonymer 
 • skriva faktameningar i ”Vet du att­form” 
 • skriva dialog med talstreck.

 

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna samt ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3

Matriser

NO Sv SvA
LPP Läsdax 2 kap 7

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Hur du kan arbeta vidare
Samtala
Samtalar och uttrycker någon åsikt.
Samtalar gärna och uttrycker åsikter.
Läsa
Läser med flyt.
Läser med flyt och förståelse.
Skriva
Skriver enkel text efter modell. Skriver enkla faktameningar.
Skriver utvecklad text efter modell. Skriver utvecklande faktameningar.
Språk
Skriver enkel dialog och använder talstreck.
Skriver utvecklande dialoger och använder talstreck.
Övrigt