👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Läsdax2 kap 7

Skapad 2017-08-18 01:08 i Söderskolan Flen
Grundskola 2 Svenska Svenska som andraspråk
Visst är det spännande med deckarhistorier! I det här temat får du bland annat lösa en deckargåta och kanske få tips om hur man kan starta en egen deckarklubb!

Innehåll

UNDERVISNINGEN

Du ska få läsa och skriva både med andra och på egen hand. Din lärare går igenom nya moment som du sedan får arbeta med själv eller tillsammans med kompisar. Vi kommer också att leka, rita och dramatisera

 

Elevens mål

● Du ska vara med och prata om berättelserna vi läser. Du ska pröva att både svara på frågor och ställa egna frågor. Du ska tala om vad du själv tycker och tänker kring det vi pratar om.

● Du ska visa att du kan använda dig av olika sätt att läsa, till exempel att göra bokstävernas ljud, att känna igen hur några ord ser ut och att känna igen om samma ord står flera gånger i texten. Du ska läsa utan att haka upp dig på varje mening.

● Du ska visa att du kan skriva ett akrostikon.

● Du ska visa att du kan skriva texter genom att härma. Du sätter punkt och gör stor bokstav på rätt ställe.

● Du ska visa att du vet att ord är uppdelade i sakord, ”göra-ord” och beskrivande ord.

● Du ska visa att du kan återberätta en text med hjälp av stödord.

 

BEDÖMNING

Din lärare kommer att titta på och bedöma din förmåga att:

● delta i samtal och uttrycka åsikter om texter

● ta hjälp av olika strategier för att läsa med flyt

● förklara och ge exempel på verb, substantiv och adjektiv

● skriva texter efter modell

● återberätta en text med hjälp av stödord.

Din lärare kommer att markera i matrisen hur du utvecklat förmågorna samt ge dig tips om hur du kan arbeta vidare.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3

Matriser

Sv SvA
LPP Läsdax2 kap 7

Matris för bedömning i ämnet svenska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Samtalar och uttrycker någon åsikt.
Samtalar gärna och uttrycker åsikter.
Läsa
Läser med flyt.
Läser med flyt och förståelse.
Skriva
Skriver enkel text efter modell.
Skriver mer utvecklad text efter modell.
Språk
Förstår att ord är indelade i ordklasser.
Förstår att ord är indelade i ordklasser och ger exempel.
Övrigt
Återberättar en text med hjälp av stödord på ett enkelt sätt.
Återberättar en text med hjälp av stödord på ett utvecklat sätt.