Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden, VT:21

Skapad 2017-08-18 08:11 i Allerums skola Helsingborg
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Svreige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?
Grundskola 4 – 6 Historia Religionskunskap
Vi kommer att arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället?

Innehåll

1500-talet: Vi befinner oss i en spännande tid i svensk historia - flera av er har nog hört talas på Gustav Vasa på olika sätt - en svensk kung som tog makten från Kristian "Tyrann" och som satt stort avtryck i svensk historia. Vi ska under detta område lära oss mer om Sverige under 1500-talet. Hur levde "vanligt" folk? Vem var Gustav Vasa? Kristian Luther och protestantismen?

 

Förankring i kursplanen - syfte

Förankringar i kursplanen - centralt innehåll

 

Konkretisering av mål

Du ska visa att du kan återge, i stora drag, vad som hände under Vasatiden både i samhället och med kyrkan. Du ska visa att du, i stora drag, förstår och kan förklara varför det blev som det blev. Du ska också kunna jämföra något på Vasatiden, tex hur bönderna levde eller uppror mot kungen, med något liknande under någon tidigare tidsepok eller hur det ser ut idag. Du ska kunna använda historiska begrepp när du berättar och gör jämförelser.

Arbetssätt

titta på film
läsa texter
titta på bilder
någon läser för / berättar
prata med någon om det man läst
stödord
begreppslista
skapa presentationer med hjälp av IKT

Bedömning

Berättande text

Diskussioner enskilt, smågrupper samt i helklass

Redovisa någon betydande  i grupp med hjälp av IKT

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Hi Re
Vasatiden

Gustav Vasa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du kan använda historiska begrepp på ett enklelt sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt utvecklat sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl utvecklat sätt när du studerar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: