👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna Lika - Olika

Skapad 2017-08-18 08:12 i Grönvallska förskolan Örebro
Förskola
Babblarna är ett språkutvecklande arbetsmaterial som väcker nyfikenhet och lust hos barnen, det är även kopplat till läroplanen.

Innehåll

 

Babblarna är ett lustfyllt språkmaterial som tilltalar de små barnen. Det är utvecklat för att främja den tidiga språkutvecklingen och bygger på den pedagogiska plattformen; Karlstadmodellen.

De sex olika figurerna som vi jobbar med och som ni säker känner till vid det här laget är; Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi och Doddo.

Under hösten kommer vi även att träffa Babblarnas kompisar. Alltså sex nya Babblare som heter Gagga, Giggi, Goggo, Sassa, Sissi och Sosso.

De har alla olika färg, form, personlighet och egenskaper samt är könsneutrala. Detta använder vi i vårt arbete med allas lika värde och vårt trygghetsarbete som ska genomsyras av ett genusmedvetet och normkritiskt sätt. 

Babblarna pratar sitt eget språk som helt bygger på ljudet i deras namn. Genom att lyssna på dem när de pratar och genom att härma deras sätt att prata tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket.

Babblarna karaktärerna har läroplan som grund och för oss är det en inspirationskälla för olika aktiviteter.

Babba symboliserar språkkunnighet, språklek och olika ord.

Bibbi symboliserar matematik.

Bobbo symboliserar rörelse och motorik.

Doddo symboliserar socialt samspel.

Diddi symboliserar skapande i alla möjliga material man kan hitta.

Dadda symboliserar naturkunskap och teknik.

 

Vi upptäckte ett stort intresse från barnen under våren, så därför fortsätter vi med temat Babblarna under detta läsår.

Vi utvecklar det genom att presentera, de för oss, nya Babblarna.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016