👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bornholm- Språkutveckling

Skapad 2017-08-18 08:25 i Malmaskolan Flen
Grundskola F Svenska
Bornholmsmodellen är en metod för att utveckla och stärka barns läsförståelse och skrivutveckling. En metod som ska utövas varje dag ett visst antal minuter under hela läsåret. Språklekarna syftar främst till att utveckla barns fonologiska medvetenhet. Språkprogrammets olika delar. Lyssna Rim och ramsor Meningar och ord Stavelser Fonem (först, sist och inuti) Analys och syntes -bygga ord

Innehåll

Lyssnandelekar- del 1

I de första lyssnandelekarna får barnen själva lyssna efter ljud de normalt kan höra i sin vardag.

Barnen får själva skapa ljud, gissa vad kamraterna hittar på för ljud och uppmärksamt lyssna till instruktionerna. 

 

Rim och ramsor- del 2 

Förmågan att uppmärksamma språkets struktur, rytm och skilja mellan innehåll och upplevelser.

 

Meningar och ord- del 3

Här introduceras barnen för begreppen meningar och ord. Det är de första steget mot att upptäcka  att det som sägs kan delas in i större och mindre enheter. 

 

Stavelser- del 4

Här tas ytterligare steget framåt. Barnen börjar lyssna och identifiera stavelserna i det egna namnet osv. 

 

Fonem- del 5

Här börjar barnen att lyssna efter ljud i ord. Första ljudet, sista ljudet, vilket ljud som är i mitten osv. 

 

Analys och syntes av fonem- del 6 

Här lyssnar vi, delar upp och för samman fonem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -