👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning, subtraktion och addition, år 4 ht 2017

Skapad 2017-08-18 08:41 i Esperedsskolans fritidshem Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi kommer arbeta med viktiga grunder i matematiken som; tallinjer, att storleksordna tal, olika sätt att visa tal i bilder, strategier för huvudräkning och skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion.

Innehåll

 Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Träna i boken
 • Spel
 • Praktiska övningar i grupp/par

 

Bedömning

Vi visar vad vi kan i samtal på lektionerna, exitnotes samt vid diagnoser.

 

Länkar och material

Här finns filmer och spel du kan ha nytta av när du tränar:

Filmer:

Jämföra olika talsystem: https://youtu.be/hUgyIJrtupQ?list=PL7KLX5_jnyaIfAH8beTvCHaJlGlQwnjcq

Läsa och skriva stora tal: https://youtu.be/w2Nc0rAExuI?list=PL7KLX5_jnyaIfAH8beTvCHaJlGlQwnjcq

Platsvärde och utvecklad form: https://youtu.be/9doR6t5zsbc?list=PL7KLX5_jnyaIfAH8beTvCHaJlGlQwnjcq

Addition med uppställning: https://youtu.be/uQuoEUVQ5Q0?list=PL7KLX5_jnyaK8pwmgz1tJ6S-s-LUMFNwO

Subtraktion med uppställning: https://youtu.be/l0ZowfG1mbE

 

Övningar:

På nomp.se eller via appen nomp kan du träna med följande övningar. Vissa övningar måste låsas upp genom att man klarar ett visst mål på en annan övning.

Övningar markerade med * behöver låsas upp genom att ta silvermedalj på en annan utvald övning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning, addition och subtraktion, år 4 ht 2017

Talsystemet 1-100 000

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Olika talsystem
Jag kan se NÅGON skillnad eller likhet mellan vårt talsystem och andra talsystem.
Jag kan se FLERA skillnader eller likheter mellan vårt talsystem och andra talsystem.
Bilder av tal
Matematiska uttrycksformer - Din förmåga att använda bilder och symboler för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Jag kan "bygga tal" med praktiskt material.
Jag kan "översätta" bilder av tal och tal från andra talsystem till vårt.
Platsvärde
Jag kan förklara siffrors olika platsvärden i olika tal. Detta visar jag genom att skriva olika tal i utvecklad form. Ex. 2134 = 2000 + 100 + 30 + 4
Läsa och skriva tal
Din förmåga att använda ma-språket.
Jag kan läsa och skriva tal med siffror och med bokstäver inom talområdet 0-100 000
Jag kan läsa och skriva tal med siffror och med bokstäver inom talområdet 0-1 000 000

Tallinjer och olika hopp

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Tallinje
Matematiska uttrycksformer - Din förmåga att använda bilder och symboler för att redogöra för beräkningar och slutsatser.
Jag kan placera ut heltal på en given enkel tallinje.
Jag är säker och kan placera ut tal på flera olika tallinjer med olika intervall.
Olika hopp
Jag kan göra olika hopp utmed tallinjen t.ex. 1, 10 och 100 åt både höger och vänster.
Jag kan göra olika hopp utmed tallinjen t.ex. 1, 10 och 100 åt både höger och vänster. Jag klarar även att göra detta från mer OJÄMNA tal på tallinjen
Talföljder
Jag kan fortsätta på enkla talföljder. Jag kan skapa egna enkla talföljder. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva regeln som förklarar talföljder.
Jag kan fortsätta på talföljder med högre tal och svårare mönster. Jag kan skapa egna talföljder med högre tal och svårare mönster. Jag kan tydligt beskriva regeln som förklarar talföljderna.

Jämföra och storleksordna tal

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Storleksordna tal
Jag kan storleksordna olika tal.
Jag kan storleksordna olika tal i högre talområden.
Större och mindre än
Jag kan använda symbolerna för "större än" och "mindre än" (> och <)
Jag kan använda symbolerna för "större än" och "mindre än" (> och <) även i högre talområden.

Skrfiliga räknemetoder och huvudräkning

 • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
 • Ma  C 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
 • Ma  A 6   Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Addition
Jag kan med någon skriftlig metod räkna ut uppgifter som 347+286.
Jag kan med en effektiv och säker metod räkna ut uppgifter som 347+286+65.
Addition - huvudräkning
Jag kan använda NÅGON strategi för huvudräkning med addition. Detta visar jag genom att jag kan lösa flera huvudräkningsuppgifter om jag får god tid på mig.
Jag kan använda FLERA strategier för huvudräkning med addition. Detta visar jag genom att jag kan lösa huvudräkningsuppgifter på olika sätt och i ganska snabb följd.
Jag kan använda FLERA strategier och kan välja olika strategier vid olika uppgifter efter vilken som passar bäst. Detta visar jag genom att jag kan lösa huvudräkningsuppgifter på olika sätt och i snabb följd.
Subtraktion
Jag kan använda en metod för att räkna subtraktion där jag behöver växla. Ex: Jag kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 342-184
Jag kan använda en metod för att räkna subtraktion där jag behöver växla över noll Ex: Jag kan ställa upp och räkna ut uppgifter som 7602-5374
Subtraktion - huvudräkning
Jag kan använda NÅGRA strategier för huvudräkning med subtraktion. Detta visar jag genom att jag kan lösa flera huvudräkningsuppgifter om jag får god tid på mig.
Jag kan använda FLERA strategier för huvudräkning med subtraktion. Detta visar jag genom att jag kan lösa huvudräkningsuppgifter på olika sätt och i ganska snabb följd.
Jag kan använda FLERA strategier och kan välja olika strategier vid olika uppgifter efter vilken som passar bäst. Detta visar jag genom att jag kan lösa huvudräkningsuppgifter på olika sätt och i snabb följd.