Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2017-08-18 08:42 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 5 Geografi
Vilket är Europas högsta berg, största stad, längsta flod? Vilka länder finns? Hur ser olika delar av Europa ut om man jämför med Sverige? Var bor det flest människor i Europa och varför? Hur transporteras varor genom Europa, är det bra ur miljösynpunkt? Detta är bara några av frågorna vi kommer att ta reda på under detta temat!

Innehåll

Genomförande: Vi kommer att arbeta med kartor på olika sätt, vi kommer att läsa faktatexter, titta på film göra olika arbeten om Europa.

Bedömning: Sker med olika tester bla kartprov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi Europa 2017 ht år 5

Geografi Europa

Du ska visa att du kan:
GRUND
UTMANING 1
UTMANING 2
KARTKUNSKAP:
Du ska kunna känna till namn och läge på några viktiga platser i Europa och kunna placera ut dem på kartan, t ex öar, vatten, berg och orter.
Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna sätta ut följande (som du valt ut själv) på en karta: * Fem länder med huvudstäder. * Ett berg * Ett hav * En flod
Eleven har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna sätta ut följande (som du valt ut själv) på en karta: * Tio länder med huvudstäder. * Ett berg * Ett hav * En flod * En bergskedja
Eleven har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna sätta ut följande(som du valt ut själv) på en karta: * Femton länder med huvudstäder. * Ett berg * Ett hav * En flod * En bergskedja * En ö * En sjö
Känna till några viktiga fakta om Europa.
Kunna beskriva lägen och storleksordna olika geografiska objekt, lgr 11
Eleven har grundläggande kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna placera ut: * Största staden * Största landet till ytan * Landet med flest invånare * Högsta bergstoppen och jämföra detta med Sverige
Eleven har goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna placera ut: * 2 Största städerna * 2 Största länderna till ytan * 2 Länderna med flest invånare * Högsta bergstoppen och jämföra detta med Sverige
Eleven har mycket goda kunskaper om Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt. Kunna placera ut: * 4 Största städerna * 4 Största länderna till ytan * 4 Länderna med flest invånare * Högsta bergstoppen och jämföra detta med Sverige
UNDERSÖKA TEMATISKA KARTOR:
Kunna läsa av kartor som visar t ex befolkningsfördelningen i Europa.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. * Kunna jämföra (se likheter och skillnader) mellan Sverige (norra Europa) och några andra delar av Europa när det gäller: - befolkningsfördelning - naturresurser - klimat
I resonemangen beskriver förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. * Kunna jämföra (se likheter och skillnader) mellan Sverige (norra Europa) och några andra delar av Europa när det gäller: - befolkningsfördelning - naturresurser - klimat
I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad. * Kunna jämföra (se likheter och skillnader) mellan Sverige (norra Europa) och några andra delar av Europa när det gäller: - befolkningsfördelning - naturresurser - klimat
Resonemang om hållbar utveckling
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Du kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: