Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsprojekt 2017

Skapad 2017-08-18 08:57 i Malmaskolan Flen
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk
Integrerade ämnen: Svenska/Svenska som andraspråk. Nu startar vi upp med årets läsprojekt. Under veckorna 37-47 kommer vi att läsa, skriva och diskutera dagligen i skolan. Du kommer att få högläsa. Alla barn i klassen kommer att få möjlighet att lära sig läsa och utveckla sitt språk. Vi kommer använda boken Mer om Moa och Mille. Samt vi kommer och gå till biblioteket att låna olika skönlitterära böcker.

Innehåll

 Konkretiserade mål:

Utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt i läsningen.

Utveckla din förmåga att uttrycka dina åsikter om en läst bok.

Utveckla din förmåga att analysera den text du läst.

 

  Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att läsa skönlitteratur med flyt i läsningen genom att använda olika lässtrategier.

Vi kommer att bedöma din förmåga att i tal eller skrift berätta om det du läst.

Vi kommer att bedöma din förmåga att kunna återberätta det du läst samt förklara hur du uppfattar bokens budskap.

 

  Undervisning:

 • Läsning av skönlitteratur dagligen i skolan och 4 dagar i veckan hemma.
 • Muntliga och skriftliga bokrecensioner.
 • Högläsning
 • Analys av texter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv SvA
Läsprojekt år 5-6

Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunna läsa med flyt och inlevelse
Innan och under samtalet, avser både tyst och högläsning
 • Sv  E 6
Du läser skönlitteratur med visst flyt.
Du läser skönlitteratur med gott flyt.
Du läser skönlitteratur med mycket gott flyt.
Kunna förstå texter och tolka budskap (läsförståelse)
 • Sv  E 6
Du kan delvis förstå texters budskap.
Du har god förståelse för texters budskap.
Du har mycket god förståelse för texters budskap.
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
Cowboy Jim
 • Sv  E 6
Du kan på ett enkelt sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra utvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
Illustratör Textkopplare Persongranskare Muntliga deltagande
 • Sv  E 6
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett enkelt sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett utvecklat sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett välutvecklat sätt.
Samtala
Hur du deltar i samtalet
 • Sv  E 6
Du deltar i samtalet genom att uttrycka en åsikt och ställa någon fråga som till viss del upprätthåller samtalet.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka ett par åsikter och ställa några frågor som för samtalet vidare relativt väl.
Du deltar i samtalet genom att uttrycka flera åsikter och ställa flera frågor som utvecklar samtalet och som upprätthåller samtalet väl.

Ny rubrik

Skriva
Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Behöver utvecklas
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ge omdöme och respons
 • Sv  E 6
Du ger inte omdömen och respons.
Du kan ge enkla omdömen i din kamratrespons. Du ger en enkel kommentar.
Du kan ge utvecklade omdömen i din kamratrespons. Du ger fler kommentarer och ställer en fråga.
Du kan ge välutvecklade omdömen i din kamratrespons. Du ger fler kommentarer, ställer frågor samt ger förslag och idéer till hur din kamrat kan utveckla sin text.
Bearbeta text
 • Sv  E 6
Du bearbetar inte din text.
Du kan göra någon förbättring av ditt inlägg för att utveckla texten.
Du kan göra några förbättringar av ditt inlägg för att utveckla texten.
Du kan göra flera förbättringar av ditt inlägg för att utveckla texten. Du frågar aktivt efter fler sätt att utveckla din text.
Skiljetecken
stor bokstav punkt. kommatecken, - talstreck , kommatecken ? frågetecken ! Utropstecken
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du visar inte med punkter eller stor bokstav att du vet vart en mening börjar och slutar.
Du använder dig av skiljetecken vid enstaka tillfällen. Ibland sätter du ut punkter och stor bokstav.
Du använder dig av skiljetecken till större del av din text. Du visar att du provar att använda dig av fler skiljetecken såsom - talstreck , kommatecken ? frågetecken ! Utropstecken
Du använder dig till större del varierat och säkert av flera olika skiljetecken i din text. - talstreck , kommatecken ? frågetecken ! Utropstecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: