Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala och lyssna år 1

Skapad 2017-08-18 09:22 i Högåsskolan Knivsta
Under läsåret kommer vi att jobba med bokstavsinlärning, där du ska lära dig känna igen, skriva och koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Du ska även lära dig känna igen vanliga ord, ordbilder som du läser. Du ska också kunna berätta några händelser, upplevelser eller historer som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta det viktigaste. Du arbetar på den nivå där du är.
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener).

Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder.

Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Du får utmaningar efter hand där du befinner dig.

Innehåll

Kursplanens syfte

 • Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
 • Du ska lära dig bokstavsljuden och hur man ljudar ljudenliga korta ord.
 • Du ska öka din språkliga medvetenhet.
 • Du ska bli medveten om varför det är viktigt att kunna läsa och skriva.
 • Ditt intresse för böcker ska öka.
 • Du ska bli bättre på att samtala i grupp.
 • Du ska få möjlighet att reflektera över hur du lär dig.

Du ska utveckla- konkretisering av syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

TALA/LYSSNA
¤ uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ förstå instruktioner och utföra dem.
När vi läser högt ska du kunna berätta om något du har lyssnat på.

LÄSA
¤ känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.
+ läsa böcker och texter där du befinner dig i din läsutveckling.


SKRIVA
¤ skriva stora och små bokstäver
¤ använda stor bokstav och punkt
¤ skriva enkla texter till bilder.

Undervisning/arbetssätt

 1.                   

                   Vi kommer att:

                  TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat.

 • Träna att formulera enkla instruktioner och att utföra handlingar utifrån givna instruktioner i i naturliga sammanhang.

 1. LÄSA
  ¤ Träna språkljuden och koppla dem till rätt bokstav.
  ¤ Lära oss enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
  ¤ Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet.
  ¤ Ha högläsning

 2. ¤ Samtala och läsa olika slags texter gemensamt, fakta, berättelser, sagor och  enkla instruktioner (recept)

SKRIVA
¤ Öva bokstavsformer.
¤ Skriva enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, har, är
¤ Skriva enkla texter.
¤ Skriva ord och enkla meningar på dator.

 

Kommer att bedöma/dokumentation

Se matris nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3

Matriser

Sv

Nya språket lyfter för årskurs 1-3 enligt Lgr11 för

2
3
4
Läsa A
Jag lyssnar och följer med i handlingen när någon läser för mig.
Jag förstår vad texten handlar om när någon läser för mig.
Jag känner igen en del ord när jag läser.
Jag känner igen flera bokstäver och kan läsa ihop dem till ord.
Skriva A
Jag använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
Jag kan skriva mitt namn och skriva bokstäver och ord.
Jag kan skriva flera bokstäver och vet hur de låter.
Jag prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Avstämning A
Jag kan läsa ihop bokstäver till ord och förstår det jag läser.
Läsa B
Jag kan alla bokstäver och kan läsa själv.
Jag förstår det jag läser och kan berätta vad det handlar om.
Jag förstår och kan hitta bra poänger i det jag läser.
Jag använder olika sätt för att läsa och förstå en text.
Skriva B
Jag kan skriva ord och korta texter.
Jag använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Jag skriver meningar med stor bokstav och punkt.
Jag använder olika slags stöd när jag skriver en text.
Avstämning B
Jag kan alla bokstäver, förstår det jag läser och märker när jag läser fel.
Läsa C
Jag läser för att uppleva och lära.
Jag läser olika slags texter ofta och regelbundet.
Jag förstår det viktiga i berättelser och faktatexter.
Skriva C
Jag skriver berättelser med inledning, händelseförlopp och avslutning.
Jag kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Jag kan skriva om det jag lärt mig med egna ord så andra förstår.
Jag planerar mitt skrivande och ändrar i texten för att göra den bättre.
Avstämning C
Jag kan läsa flytande och känner lätt igen hela ord och förstår det jag läser.
Läsa D
Jag tar hjälp av ordens uppbyggnad för att underlätta läsflyt och läsförståelse
Jag läser på olika sätt beroende på syftet med läsningen.
Jag läser regelbundet längre texter av olika slag med flyt och förståelse.
Skriva D
Jag följer nästan genomgående de vanligaste reglerna för såväl stavning som meningsbyggnad och interpunktion samt tar stöd av olika hjälpmedel vid skrivande.
Jag använder ibland några texttypiska drag vid skrivande och prövar att bearbeta mina texter med stöd av andras råd.
Jag visar förståelse för att texter kan skrivas för olika syften och mottagare.
Avstämning D
Jag läser obehindrat med förståelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: