👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperioden ht-17

Skapad 2017-08-18 09:51 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Undersökningsperioden pågår under de tre första veckorna........

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den… av….


Var är vi? (Nuläge/syfte) 


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 


 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö98 Rev. 2016