👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning och de fyra räknesätten

Skapad 2017-08-18 10:00 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vad betyder talet och hur kan jag använda den? Nu ska vi fokusera på de fyra räknesätten och lösa dem med hjälp av olika uppställningar. Vi ska också utveckla får förmåga att lösa textuppgifter.

Innehåll

Våra mål

 Du ska:

- Kunna beskriva hur du går tillväga när du löser olika uppgifter

- Fundera kring resultatets rimlighet

- Resonera kring matematiska problem ex: genom att ställa frågor eller göra liknelser

- Lösa uppgifter med hjälp av uppställning

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Lära känna och arbeta i vår nya arbetsbok "Koll på matematik, 4A"
 • Diskutera olika matematiska problem
 • Färdighetsträna uppställning av olika tal och uppgifter
 • Prata matematik i grupper (resonera, argumentera, beskriva)

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6

Matriser

Ma
Taluppfattning och de fyra räknesätten

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ma
Beskriver sitt tillvägagångssätt
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett relativt väl fungerande sätt
På ett väl fungerande sätt
Ma
För resonemang om resultatets rimlighet i förhållande till problemsituationen
På ett enkelt och till viss del underbyggt sätt
På ett utvecklat och relativt väl underbyggt sätt
På ett välutvecklat och väl underbyggt sätt.
Ma
För och följer matematiska resonemang genom att ställa frågor, framföra och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt
På ett sätt som till viss del för resonemangen framåt
På ett sätt som för resonemangen framåt
På ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Ma
Väljer och använder metoder för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring.
På ett i huvudsak fungerande sätt med viss anpassning till sammanhanget
Ändamålsenligt och med relativt god anpassning till sammanhanget
Effektivt och ändamålsenligt med god anpassning till sammanhanget
Ny aspekt
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.