👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Kemins grunder

Skapad 2017-08-18 10:24 i Britsarvsskolan Falun
Grundskola 7 Kemi
Kemins grunder

Innehåll

Syfte

 Syftet med arbetsområdet är att du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.
 • planera,genomgöra och utvärdera systematiska undersökningar i kemi.
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i naturen och inuti människan.

 

 

Kunskapsmål

 Efter avslutat arbetsområde ska du känna till:

 • några ämnens olika egenskaper.
 • vad en atom är och hur de är uppbyggda
 • vad en molekyl är
 • vad en jon är
 • vad ett grundämne är och känna till några grundämnens kemiska beteckning.
 • vad en kemisk förening är,(jonföreningar/molekylföreningar)
 • känna till det periodiska systemet
 • vad en kemisk reaktion är och kunna skriva några enkla formler.
 • ämnens tre former; fast, flytande och gas, och vad som händer med molekylerna under dessa faser.
 • vad en blandning är
 • olika sorters blandningar och deras egenskaper
 • olika lösningsmedel
 • olika separationsmetoder

 

 

 

Begrepp

Efter avslutat arbetsområde ska du känna till dessa begrepp:

atom, atomslag, molekyl, grundämne, kemisk förening, kemiskt tecken, periodiska systemet, kemisk reaktion, molekylformel, reaktionsformel, fast form, flytande form, gasform, fysikalisk omvandling, kemisk omvandling, kondenserar, förångas,  blandning, rena ämnen, uppslamning, lösning, mättad lösning, lättlöslig, svårlöslig, olöslig, lösningsmedel, emulsion, separera, sedimentera, filtrera, centrifugera, destillation, kromatografi, 

Arbetssätt

Genomgångar, uppgifter – enskilt och i grupp, film, samtal och diskussion, laborationer.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 

 • visa kunskaper om materiens uppbyggnad: hur du kan förklara och visa samband.
 •  använder sina kunskaper i kemi för att ta ställning kring frågor som berör ämnet
 • Använda och förstå kemiska begrepp, teorier och modeller.

 • använda utrustning under laborationer.

 • dokumentera resultat från en laboration i en laborationsrapport.

 • dra slutsatser utifrån ditt resultat i laborationer och koppla slutsatsen till fakta.

 • föra resonemang om resultatens rimlighet och felkällor. 

Bedömningen baseras på:

 • Samtal och diskussioner under lektionstid.

 • Utförandet av laborationer.

 • Laborationsrapporter.

 • Prov , datum bestämmer vi tillsammans.

Matriser

Ke
Planering Kemins grunder

Insats krävs
Tillräckliga kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke
Ny aspekt