Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Smaragden planering Ht-17

Skapad 2017-08-18 10:36 i Bohus förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Projekt/Tema Fokusering på trygghet i gruppen och varje indidvid. Verksamheten ska erbjuda barnen möjlighet till delaktighet och inflytande. Trygghet skapar förutsättningar för lärandet på förskolan. För att väcka intresset för lärande utgår vi från barnens erfarenheter, behov samt intresse. Vi pedagoger befinner oss i barnens närhet i lek samt övriga vardagssituationer har vi möjlighet att upptäcka deras intressen.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen

Barngruppen består av 22 barn. 14 pojkar samt 8 flickor 10 nya barn har börjat på avdelningen. De nya barnen väljer att leka med sina tidigare kompisar till stor del. Rollekar i lägenheten, fordonslek, playdoh, skapande aktiviteter, som måla,  har varit de lekar som har tagit över i nuläget..

Vid utelek söker barnen sig till sina "gamla" kompisar även där till stor del. De cyklar, gungar, klättrar åker rutschkana, rullar på gräsmattan.

 

Mål

Våra mål med vårt arbete för trygghet är att:

Barnen ska känna tillhörighet i vår grupp

Uteckla relationer till nya kompisar

Alla ska känna sig helt trygga på avdelningen

Utveckla förståelse för sina egna och andras känslor.

Utveckla sin förmåga att uttrycka sina känslor.

 

 

 

Omformulering av läroplansmål

Sträva efter att varje individ känner gemenskap, glädje samt utvecklar sitt lärande.

 

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi fokuserar på varje individs trygghet. Varje barn ges möjlighet uttrycka sig i form av ett eget alster om sig själv.

Dramatisering av situationer som uppstår mellan barnen med hjälp av sagan " Vännerna i Kungaskogen".

Friendydockorna är ett redskap för oss att arbeta med känslor.

Uppföljning

Barngruppen har förändrats något 1 pojke och 2 flickor har slutat 3 nya flickor har kommit till oss. Gruppen upplevs som trygg och barnen leker mer blandat än från början. Värdegrundsarbetet har vi utvecklat och nu fördjupat oss i olika djur då barnen visat intresse för detta. Barnens intresse har även lett till att utveckla lärandeprocesser där vi berört matematik, språk. Vår VFU-student har besökt oss och ytterligare vävt in matematik i vårt tematiska arbete och utmanat barnen i geometri.

Utvärdering

 

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: