👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 Mahlzeit 1

Skapad 2017-08-18 10:48 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Här får du möjlighet att lära dig prata enkelt om dig själv på tyska och förstå när andra berättar om sig. Du får också möjlighet att lära dig färger, siffrorna 0-100, alfabetet på tyska,ord för familjemedlemmar, veckodagar, årstider, vädret .

Innehåll

Ange arbetsområde:

 

Hälsningsfraser, presentera sig själv och sin familj, färger, siffror 0-100, veckodagar, månader, årstider,vädret.

Syfte:

 

 

      

         

Centralt innehåll inom arbetsområdet:

Undervisning (arbetsformer och lärande)

Du kommer få möjlighet att:

arbeta med dialoger och korta texter samt lekar och ramsor både muntligt och skriftligt

lära dig språkets form genom att arbeta muntligt och skriftligt med dem. Här handlar det om bestämda och obestämda artikeln, singular och plural av substantiv samt böjning av verben haben och sein. 

arbeta med ord 

Bedömningar

Bedömning kommer att ske löpande under lektionerna och vid läxförhör muntliga och skriftliga samt vid ett prov under höstterminen. Du kommer också att få arbeta med att skriftligt samt muntligt berätta lite om dig själv och din familj.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9

Matriser

M2
Moderna språk åk 7-9 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt, begripligt med fraser och meningar inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du formulerar dig enkelt, tydligt och sammanhängande inom ämnen som du känner till.
Du tar emot respons samt bearbetar och gör enstaka för bättringar av dina texter.
Du tar emot respons samt bearbetar och gör några förbättringar av dina texter.
Du tar emot respons. Du bearbetar och utvecklar dina texter på egen hand.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du formulerar dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt, och sammanhängande.
Du kan föra ett enkelt samtal.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ och visa att du har förstått.
Du medverkar aktivt till samtal genom att ta initiativ, visa att du har förstått samt ställa följdfrågor
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet olika slags texter
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talat språk
Du visar att du förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du visar att du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Realia
* reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Du visar att du känner till något om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enstaka jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del om vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du visar att du känner till en del vardagsliv, levnadssätt och traditioner i några länder där språket används. Du gör jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.