Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Kurdiska 17HT V(36-42)Ashti

Skapad 2017-08-18 11:01 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 1 – 3 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål Kurdiska, Sorani i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, Läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

1- Eleven ska lära sig kurdiska bokstäver både uttal och form.

2- Avkoda enkla ord och förstå innehållet.

3- Att lära sig nya ord och korta meningar.

4- Eleven ska uttala/skriva enkla ord.

Undervisning och arbetsmetoder

1- Vi ska öva på kurdiska alfabetet.

2- Dialog-övningar i små grupper.

3- Att lära sig att visa respekt samt ta lärdom av de äldre.

4- Använda digitala verktyg. 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1-  Uttala/skriva kurdiska bokstäver.

2-  Läsa ord, enkla meningar och förstå innehåller.

3- Skriva korta meningar.

4- Återberätta muntligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Läsriktning och skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: