Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, skriva, tala och lyssna år 1

Skapad 2017-08-18 11:21 i Högåsskolan Knivsta
Under läsåret kommer vi att jobba med bokstavsinlärning, där du ska lära dig känna igen, skriva och koppla bokstäverna till rätt bokstavsljud. Du ska även lära dig känna igen vanliga ord, ordbilder som du läser. Du ska också kunna berätta några händelser, upplevelser eller historer som du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta det viktigaste. Du arbetar på den nivå där du är.
Grundskola 1 Svenska
Under läsåret kommer du att få jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig hur bokstäverna formas - hur de skrivs, både stora och små (versaler och gemener).

Du ska känna igen alla bokstäverna och kunna skriva enklare ord. Du ska veta vilket bokstavsljud som hör till vilken bokstav. När du läser ska du känna igen några vanliga ord, ordbilder.

Du ska kunna berätta om några händelser, upplevelser eller historier du varit med om för andra. Du ska kunna lyssna på andra och återberätta något du hört.

Du får utmaningar efter hand där du befinner dig.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

TALA/LYSSNA
¤ Uttala enskilda språkljud och koppla dem till motsvarande bokstav.
¤ Berätta om vardagliga händelser; vad du läst, upplevt, sett och lärt.
¤ Förstå instruktioner och utföra dem.
¤ När vi läser högt ska du kunna berätta om något du har lyssnat på.

LÄSA
¤ Känna igen bokstäverna och koppla dem till rätt språkljud.
¤ Läsa enkla ordbilder t ex; jag, du, kan, och, men, har, är
¤ Läsa enkel text och förstå/återberätta innehållet.
¤ Läsa böcker och texter där du befinner dig i din läsutveckling.


SKRIVA
¤ Skriva stora och små bokstäver
¤ Använda stor bokstav och punkt
¤ Skriva enkla texter till bilder.

 

Områdesbeskrivning och mål

Visa lärande

Du kommer att få visa din förmåga genom att:

  TALA/LYSSNA

 • Berätta regelbundet om vardagliga händelser, vad man upplevt, läst, sett och lärt.
 • Återberätta sagor som man fått berättat.
 • Träna att formulera enkla instruktioner och att utföra handlingar utifrån givna instruktioner i i naturliga sammanhang. 

LÄSA

 • Träna språkljud och koppla dem till rätt bokstav
 • Lära oss enkla ordbilder ex jag, du, kan, och, har, är
 • Läsa enklare och ljudenliga texter och förstå innehållet
 • Ha högläsning
 • Läsläxa
 • samtal och läsa olika slags texter gemensamt, ex fakta, berättelser, sagor och enkla instruktioner

SKRIVA

 • Öva bokstavsformer
 • Skriva enkla ordbilder ex jag, du, kan, och, har, är
 • Skriva enkla texter
 • Skriva ord och enkla meningar/texter på datorn

 

  

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta i klassrummet

 • Med papper och penna
 • Med dator/iPad
 • Se filmer
 • Skapa egna filmer

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: