Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8, kap1-3

Skapad 2017-08-18 11:23 i Frösåkersskolan Östhammar
Repetition från år 7 och år 8. Genomgång av grammatik, tempus perfekt. Vi övar och checkar av med läxförhör. Introduktion av diftongerade verb. Sammanställning av text där eleven ska berätta om sin sommar skriftligt samt muntligt, med tempusformen perfekt.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Under höstens första veckor kommer vi att arbeta med kap 1-3 i boken Gracias, med fokus på repetition, skola/skolämnen samt beskrivningar/kläder.

Innehåll

 Innehåll: 
 • Fokus på att kontrollera att grundläggande grammatik sitter.
 • Berätta om en skoldag, vad man gör på fritiden samt skolämnen.
 • Utseende/egenskaper hos personer.
 • Kläder och färger.

 

Arbetssätt:

 • TALA: En och en läser vi texter, talar tillsammans i klassen, dialoger. Berättar om en skoldag.
 • LÄSA: Vi läser texter i boken, vi läser övningar som vi jobbar med.
 • SKRIFT: Vi skriver i våra övningsböcker samt skriver en beskrivande text.
 • HÖRA: Vi lyssnar på texterna från böckerna samt när andra i klassrummet pratar. Vi lyssnar på klipp från UR.

 

Bedömning/examinationer:

 • Test på grammatik.
 • Bedömning av skriftlig text.
 • Muntlig presentation/dialog om en dag.
 • Avslutande läs- samt hörförståelsetest.

 

Kunskapskrav: 

Nedan hittar du en matris för kunskapskraven som ligger till grund för bedömningen i detta arbetsområde.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M1
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M1
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Kunskapskrav
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
  M1  E 9
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  M1  E 9
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.
  M1  E 9

Matriser

M2
Moderna språk år 7-9 lgr 11

Kunskapskrav för betyget E i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget C i årskurs 9
Kunskapskrav för betyget A i årskurs 9
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: