Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2017-08-18 11:26 i Kyrkskolan Flen
Medeltiden - livet i Norden. Från Svea Rikes grundande och Nordens kristnande till Vasatidens början.
Grundskola 5 Historia Religionskunskap
Under medeltiden var de allra flesta människor bönder men allt fler städer och borgar växte fram, och kyrkor spred sig över Norden. Begreppet medeltid betyder "tiden mellan" antiken och renässansen och kallas ofta på engelska "the Dark Age", den mörka tiden eftersom livet ofta var väldigt hårt och tufft. I södra Europa brukar det räknas som att medeltiden varade ungefär år 500-1500 men här i Norden ansluter vi oss till medeltiden senare, ungefär runt år 1050. Det är tiden efter det, fram till det att Gustav Vasa blir kung över Sverige, som vi ska arbeta med i detta tema.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet historia ska syfta till att eleverna utvecklar såväl kunskaper om historiska sammanhang, som sin historiska bildning och sitt historiemedvetande. Genom undervisningen i ämnet historia ska:

- Du ska utveckla kunskaper om hur det som hände förr i tiden påverkat det som händer i vår tid och också påverkar det vi tror kommer att hända i framtiden.

- Du ska också utveckla kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar förr och nu. Det ger dig en förståelse för olika levnadssätt.

- Genom undervisningen ska du lära dig hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

- Du ska få möjlighet att uttrycka dina egna åsikter och tankar kring ämnet i tal, skrift. Genom undervisningen får du också tillfälle att utveckla dina kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Detta ska vi jobba med:

- Kyrkans betydelse och makt över folket.

- Viktiga medeltida personer.

- Hur städer började växa fram, hur de såg ut och fungerade.

- Män, kvinnor och barns roller.

- Lag och ordning i samhället under medeltiden.

- De fyra stånden och vad de innebar.

- Vad Hansan var.

- Vilka länder som ingick i Kalmarunionen.

- Stockholms blodbad

- Gustav Vasa.

 

Arbetssätt

Vi kommer att se filmer från bl.a. Studi.se och följa med Ahmed till medeltiden (Ahmed i medeltiden, ur.se), läsa i läroböcker och frågeblad samt ha genomgångar och muntliga diskussioner/övningar. Vi kommer även skapa en medeltidsby. Du kommer enskilt att få skriva en faktatext om en viktig person från tidsperioden samt en viktig händelse. 

Bedömning

Jag bedömer:

- Din förmåga att visa dina kunskaper om förhållanden, händelser och personer under medeltiden

- Din förmåga att använda dig av historiska begrepp (t.ex. påven,  stormän, nunnor, adel, biskopar, borgare, kloster, köpmän, hantverkare, kyrka, skatt, munkar, fogde, de fyra stånden

-Hur väl utvecklade och väl underbyggda svar du ger runt samhällsförändringar och förändringar i människors levnadsvillkor under medeltiden och hur det har påverkat vår tid.

-Ditt sätt att använda källor för att komma fram till dina svar och hur du funderar kring deras trovärdighet.

Det här visar du muntligt och skriftligt i diskussioner kring filmer, övningar och förhör under lektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan redogöra för några kristna högtider och traditioner och göra enkla jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur­ och sam­hällsliv förr och nu.
  Re  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6

Matriser

Hi Re
Medeltiden

-->
-->
Ny nivå
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Viktiga personer
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
Du har goda kunskaper om historiska personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
Du har mycket goda kunskaper om historiska personer under medeltiden. Du kan även förklara vilken betydelse dessa personer fick.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Viktiga händelser
 • Hi  4-6
Du har baskunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska händelser under medeltiden.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
De fyra stånden
 • Hi  4-6
Du vet vad de fyra stånden heter och kan på ett enkelt sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad de fyra stånden heter och vad som utmärkte dem. Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Du vet vad de fyra stånden heter och vad som utmärkte dem. Du kan på ett välutvecklat sätt beskriva hur de levde i de olika stånden.
Förmåga: Reflektera över hur du och andra använder era kunskaper i historia i olika situationer och ur olika perspektiv.
Kyrkan och klostrens uppgifter och betydelse för människorna.
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna.
Du kan på ett utvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna.
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta något om kyrkans och klosterns uppgifter och betydelse för människorna.
Förmåga: Använda historiska begrepp för att analysera hur man kan skapa, ordna och använda kunskap i historia.
Handeln Du förstår hur handeln gick till på medeltiden och med vilka Sverige handlade med och vad vi handlade med för varor.
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett enkelt sätt berätta om: -varför Hansan skapades -med vilka Sverige handlade med -vilka varor vi handlade med
Du kan på ett utvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett utvecklat sätt berätta om: -varför Hansan skapades -med vilka Sverige handlade med -vilka varor vi handlade med
Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om vad Hansan var. Du kan på ett välutvecklat sätt berätta om: -varför Hansan skapades -med vilka Sverige handlade med -vilka varor vi handlade med
Ny aspekt
Kristendom Du känner till kristna högtider och traditioner och kristendomens betydelse för människor förr och nu.
 • Re  E 6
Du kan berätta om några kristna högtider och göra enkla jämförelser om kristendomens betydelse förr och nu.
Du kan berätta om några kristna högtider och göra utvecklade jämförelser om kristendomens betydelse förr och nu.
Du kan berätta om några kristna högtider och göra välutvecklade jämförelser om kristendomens betydelse förr och nu.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: