Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

I sagornas magiska värld

Skapad 2017-08-18 11:36 i Brearedsskolan Halmstad
I titelrutan ovanför skriver du arbetsområdets titel. I denna "beskrivningsrutan" kan du skriva en kort beskrivning av planeringen som bara vi pedagoger kan se. I rutorna till höger fyller du i skolform, årskurs och ämne. Klicka på spara när du gjort dina val.
Grundskola F – 3 Svenska
Sagans värld är magisk! Vad som helst kan hända och med lite fantasi så är allt möjligt. Men vad är typiskt för en saga? Hur är de uppbyggda och vad ska man tänka på när man själv skriver en saga? Hur kan man skapa mer inlevelse i sagan för en läsare eller lyssnare? Välkommen in i en djupdykning i sagornas spännande värld.

Innehåll

Våra mål

Målet för temat är att vi ska kunna ge exempel på sagors uppbyggnad och skriva egna sagor. Vi kommer också öva på att ge varandra feedback med hjälp av "two stars and a wish" och en kamratbedömnings matris.

Du ska:

 - Skriva en egen saga med inledning, handling och avslut.

 -  Vara med och diskutera sagors uppbyggnad

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Vi kommer att läsa olika sagor.
 • Vi kommer diskutera sagornas innehåll. Kan vi se några mönster mellan olika sagor?
 • Vi skriver sagor såväl enskilt som i grupp med hjälp av en mall.
 • Vi ger kamratbedömning på varandras texter.

 

Bedömning

Eleven visar sin kunskap genom att aktivt delta i diskussioner kring sagors uppbyggnad och skriver en egen saga med en tydlig inledning, handling och avslut.

  

Du visar att du når målen genom att:

Nivå 1

 • Du skriver med läslig handstil.
 • Du skriver en saga med inledning, början och slut.
 • Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken och stavar vanliga ord.
 • Du ger respons på andras texter.

 

Nivå 2

 • Du skriver en välutvecklad saga.
 • Du stavar rätt.
 • Du har en tydlig röd tråd.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: