Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arc-en-ciel 8

Skapad 2017-08-18 11:58 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Grundskola F Moderna språk - språkval

Innehåll

Kapitel 7 vecka 15 till 18

Vi kommer att arbeta med kapitel 7 under veckorna 15-18. Det är ordkunskap, uttryck och grammatik som gäller. Grammatik:partitiv artikel och mängdord, adjektivets komparation, samt ir-verb. Kapitlet avslutas med prov på grammatik och glosor/uttryck torsdag den 3 maj.

 

 

Kapitel 6 och intro av 7 vecka 13

Vi kommer att arbeta med kapitel 6 under veckorna 9-13. Mer grammatik och ordkunskap är det som gäller. Eleverna kommer också att repetera tidigare kapitel. Kunskapsmål för kapitel 6 är att kunna berätta och skriva om en person.

Kapitel  vecka 3-7

Kapitel 4. Vecka 3-4. Du tränar på verb samt ska skriva ett brev till din värdfamilj.

Kapitel 5. Vecka 4-7. Verb, text och glosor. Kunskapsmål är att kunna genomföra ett telefonsamtal. Vecka 7 blir det ett verbprov (oregelbundna och oregelbundna varg).

Kapitel 3 vecka 45-47

Vi kommer att arbeta med kapitel 3 under veckorna 45-47. Vi kommer att arbetsam ed texten och glosorna samt grammatik. Du kommer att fortsätta ditt projekt genom att skriva brev.

 

Kapitel 2 vecka 38-42

Vi kommer att arbeta med kapitel 2 under veckorna 38-42. Du kommer under den här tiden fortsätta på ditt projekt och nu ska du skriva ett brev. 

Bedömningsuppgiften blir att beskriva ditt favoritdjur. 

 

Kapitel 1 vecka 34-38

Vi kommer att arbeta med det första kapitlet i boken under fem veckor (34-38). Vi kommer att repetera det en del från 7an. Du kommer att få lära dig att tala om vad du har gjort och börja skriva på ett projekt som du kommer att arbeta med under hela 8an.

Kom i håg att det är viktigt att du lyssnar på texterna hemma så att du lär dig förstå talad franska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2

Matriser

M2
Kunskapskrav i moderna språk åk 6-9

Utveckla förmågan att...
förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Utveckla förmågan att...
formulera sig och kommunicera i tal och skrift anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Utveckla förmågan att...
använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Utveckla förmågan att...
reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskap
Eleven kommenterar översiktligt på målspråket några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: