Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - åk 1

Skapad 2017-08-18 12:10 i Mårtenskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 NO (år 1-3) Svenska
NO, de naturorienterade ämnena, är en kombination av ämnen fysik, kemi och biologi. Under åk 1 kommer vi bland annat att följa årstidsväxlingen, arbeta med växter, svampar och djur. Naturen ändras ständigt när årstiderna skiftar, färgerna växlar. När är bladen röd/gula och när är dem gröna? Vilka djur och träd finns i vår närmiljö? Vilka är våra månader och veckodagar? Undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om naturen.

Innehåll

Syfte

Vad kommer jag som elev att utveckla?

Genom undervisningen i ämnet fysik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet kemi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Arbetssätt

Under NO-lektionerna kommer vi att arbeta på olika sätt:

 • gå på promenader i närmiljön
 • naturruta i närmiljön
 • lära oss ramsor
 • göra observationer och dokumentationer
 • göra enkla laborationer och undersökningar
 • göra utflykter
 • göra arbetsblad
 • leka lekar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Vattnets olika former fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3

Matriser

NO Sv
Mål för arbetsområdet

Du:
Årstiderna
Namnger våra fyra årstider och berättar om något som är typiskt för var och en av dem.
Ger exempel på solens, jordens och månens rörelser.
Månaderna
Namnger de flesta av de 12 månaderna och kopplar i huvudsak samman dessa med rätt årstid.
Veckodagarna
Namnger veckodagarna i rätt ordning.
Träd
Ger exempel på några vanligt förekommande träd i omgivningen.
Ger något exempel på varför trädens blad blir gula och röda under hösten.
Svampar
Namnger några vanligt förekommande svampar och ger exempel på en ätbar och en icke ätbar.
Blommor
Ger exempel på några vanligt förekommande blommor som finns i vår omgivning.
Ekorren
Ger några exempel på hur ekorren lever och anpassar sig till våra årstider.
Livscykler
Kan ge exempel på stadier i fjärilens, äpplets, nyckelpigans, grodans, blommans och trädets livscykel.
Vatten
Namnger någon av vattnets tre faser och ger ett exempel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: