Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Pedagogisk planering - Värdegrund

Skapad 2017-08-18 12:14 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Värdegrundsarbete.

Innehåll

Syfte med fokusområdet utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16
Alla barn ska känna trygghet, delaktighet och bygga relationer.Utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Utveckla det sociala samspelet, lyssna på andra och sätta sig in i andras situation.

 

Fokusområdets mål. Beskriv innebörden av underrubriken.
- Känslor
- Pedagogisk grupplek
- Leklådor
- Integritet
- Kompisrelationer
- Samarbete
- Genus
- Barns inflytande
- Empati
- Demokratiska processer


 

Strategier och förhållningssätt
Vi utgår från barnens intressen och behov och ger dem inflytande i verksamheten.
För att skapa bästa möjlighet till lärande delar vi in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga.
För att ge barnen möjlighet till fördjupat lärande låter vi aktiviteten återkomma.
För att ge barnen möjlighet till utforskning och fördjupning finns materialen tillgängliga i den barninitierade leken.

 

Konkreta aktiviteter i undervisningssituationerna.

 

 

Dokumentation.

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under undervisningen.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi publicerar dokumentationen på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i utbildningen, samt ge dem möjlighet att samtala hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: