Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vem är du?

Skapad 2017-08-18 12:22 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola F – 9
På väg att bli vuxen. Men fortfarande tonåring och din kropp är i den delen av utvecklingen som kallas puberteten. Någon gång mellan 8 och 13 år brukar de flesta komma i puberteten.Till exempel så förändras rösten och könet, en del får finnar och det är vanligt att börja intressera sig för sex. Som människor har vi fler likheter än olikheter. Våra gener gör att bland annat våra könsorgan se olika ut. Men vi har också andra egenskaper, som t ex mod och omsorg. Det är egenskaper som både killar och tjejer har och inget som är kopplad till vilket kön vi har.

Innehåll

 

Mål med arbetsområdet är att du ska ha kunskaper om:

 • Vad som händer i kroppen under
  puberteten.
 • Hur könsorganen fungerar.
 • Menstruationscykeln.
 • Hur olika preventivmedel skyddar och hur de
  används.
 • De vanligaste könssjukdomarna samt hur man
  skyddar sig mot dem.
 • Hur en abort går till
  samt om abortlagstiftningen i
  Sverige.
 • Befruktning, graviditet och
  förlossning.

 Så här kommer vi arbeta:


Faktagenomgångar med anteckningar.
Läsa i biologiboken.
Arbete med frågor och stenciler
Argumentation, diskussioner
Film
Uppgift om preventivmedel laboration

Prov

 

Bedömning:

Under detta arbetsområdet titta jag på att du:

 • Har grundläggande/goda/mycket goda kunskaper om hälsa, sexualitet och sjukdom
  Kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa och sexualitet och skiljer fakta från värderingar.
 • Kan föra resonemang med enkla/utvecklade/välutvecklade motiveringar.
 • Kan söka naturvetenskaplig information och skapa texter viss/relativt god/god anpassning till syfte och målgrupp.

 

Bedömningen kommer ske vid vissa tillfällen under arbetsområdets gång. De uppgifter som kommer att bedömas är:

Laboration om preventivmedel

Samtala om HIV uppgift

Prov

Matriser

Biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begreppskunskap
Du kan ge exempel och beskriva begreppen.
Du har visat grundläggande kunskap om biologiska sammanhang och begrepp genom att till viss del kunna använda, ge exempel och beskriva.
Du har har goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och begrepp visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera
Du kan muntligt och skriftligt använda områdets begrepp.
Du kan föra enkla resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen.
Du kan föra utvecklade resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen.
Du kan föra väl utvecklade resonemang kring biologiska sammanhang och begrepp i vardagen.
Systematiska undersökningar
Genomföra en laboration
Du kan med viss hjälp göra enkla undersökningar och försök, använda utrustningen och följa en instruktion. Kan bidra till att formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Du kan med viss hjälp planera och genomföra undersökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Du kan självständigt planera och genomföra undersökningar och försök. Använder utrustningen på ett säkert sätt. Kan formulera enkla frågeställningar (hypoteser).
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: