👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa HT-17 åk 3

Skapad 2017-08-18 12:27 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Vi utvecklar vår motorik och samarbete genom lekar, bollsporter och redskapsövningar. Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former.

Innehåll

 

Syfte:

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleven utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra.
Lgr-11 3.4 Idrott och Hälsa

 

Undervisning:

Under Ht-17 kommer vi att fokusera på:

- samarbete och hänsynstagande i olika lekar.

- grovmotorik och de grovmotoriska grundformerna  genom olika lekar och stationer.

- koordination

- olika bollsporter (vi tränar vidare på de sporter vi provat på under åk 2.)

- rörelse till musik genom röris och dans.

- avslappning och nedvarvning.

- simkunnigheten. (Vi stämmer av simkunnigheten inför målen i åk 6 för att ge möjlighet att träna för de som ev. behöver.)

 - planera, praktiskt genomföra och värdera idrott. ( testa på att hålla i en aktivitet/lektion tillsammans med några kompisar)

 

Bedömning:

Bedömning och omdöme kommer utgå från:

- samarbete och hänsynstagande till kompisar i olika lekar och samarbetsövningar.

- ditt deltagande i olika lekar, bollekar, rörelse till musik.

- din grovmotoriska utveckling.

 

 

Uppgifter

 • Terminsplanering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh
Fr - Idrott och Hälsa, Vattenvana

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Vattenvana och simkunskap
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 50 meter i magläge och 25 meter i ryggläge.
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning och kan simma 100 meter i magläge och 50 meter i ryggläge eller mer.

Idh
Fr - Idrott och Hälsa, Motorik och samarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Motorik- Grovmotoriska grundformer
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna. (t.ex. springa, hoppa och klättra)
Jag deltar i övningar och behärskar de grovmotoriska grundformerna. (t.ex. springa, hoppa och klättra). Jag tränar på att använda mina grovmotoriska färdigheter i sammansatta former (t.ex. redskapsövningar, lekar och danser)
Jag deltar i övningar och behärskar de grovmotoriska grundformerna i sammansatta former (t.ex. redskapsövningar, lekar och danser)
Samarbete, hänsyn och regler
Jag deltar delvis i övningar som tränar samarbete och hänsyn. Jag tränar mig i att följa regler.
Jag deltar i övningar och har börjat samarbeta med andra samt visa hänsyn och följa regler.
Jag deltar aktivt i övningar och kan samarbeta med andra samt visa hänsyn och följa regler.