Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2017-08-18 13:01 i Regnbågsskolan Gullspång
Grundskola 4 Matematik
Vad är omkrets och area? Hur räknar jag ut det? Vad är sträcka, linje och punkt? Hur ser en rätvinklig - trubbig - rät vinkel ut? Vad ska jag tänka på när jag ska mäta något? Vilka måttenheter finns det och hur många mm finns det på 1 cm?

Innehåll

Vi ska arbeta med området geometri och det innebär:

 • Mätning av längd och olika längdenheter.
 • Längdenheternas inbördes relationer såsom centimeter och millimeter. Ex. antalet mm på en cm.
 • Grundläggande geometriska egenskaper. Ex. Hur ser en sträcka ut? Hur kan en sexhörning se ut?... Hur ska jag rita en kvadrat?
 • Grundläggande geometriska begrepp såsom area och omkrets.

Du ska träna förmågorna att jämföra och uppskatta. Här ingår även att avbilda och konstruera egna figurer och att lära sig matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

Vi kommer att arbeta med området geometri från 3:ans bok som ni inte hunnit med i 3:an. Här arbetar vi mycket gemensamt, i par och vi har inte så stort fokus på enskilt arbete. Det innebär att vi diskuterar och gör många uppgifter tillsammans och hoppar över de uppgifter som jag ser att just du inte är i behov av att arbeta med.

Är du i behov av att arbeta med nästa steg inom geometriområdet så kommer du att få andra utmaningar än dessa ovan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Geometri

Steg 1
Steg 2
Jämföra och förklara
Jämföra olika längdenheter såsom m, dm, cm och mm.
Jag jämför någon längdenhet med en annan, ex. 3 dm är lika långt som 30 cm. Vilken är längst 15 cm eller 15 dm? Jag förklarar hur jag tänker på ett enkelt sätt.
Jag jämför alla längdenhet med varandra, ex. m, dm, cm och mm. Jag förklarar hur jag tänker på ett utvecklat sätt.
Uppskatta och omvandla
Uppskatta längd och omvandla olika enheter.
Jag uppskattar längder på olika saker och det är oftast rimligt. Jag omvandlar mm till cm och cm till mm. Jag omvandlar även m till dm, cm eller mm.
Jag uppskattar längder på olika saker och det är rimliga uppskattningar jag gör. Jag omvandlar mm till cm och cm till mm men även m till dm, cm och mm.
Avbilda och konstruera
Spetsvinklig -, rätvinklig - och trubbvinklig triangel.
Jag avbildar några av trianglarna och gör det med linjal på ett korrekt sätt. Jag nämner dessa vid rätta namn.
Jag avbildar alla trianglarna och gör det med linjal på ett korrekt sätt. Jag nämner alla vid rätta namn.
Använda matematiska begrepp
Rätvinklig vinkel, trubbig vinkel, omkrets, area, linje, sträcka och punkt.
Jag beskriver vad en rät- och trubbig vinkel är. Här ritar jag eller visar på ett annat sätt utan att förklara några detaljer. Jag känner till begreppen omkrets, area, linje, sträcka och punkt och använder dessa då jag arbetar.
Jag beskriver vad en rät- och trubbig vinkel är. Här nämner jag detaljer och vad som är skillnaden mellan dessa. Jag använder obehindrat begreppen omkrets och area, linje, sträcka och punkt då jag redogör.
Se samband mellan olika begrepp
Fyrhörning och kvadrat eller rektangel
Jag ritar en fyrhörning, kvadrat eller rektangel med linjal. Jag kan nämna en sak som är lika med dessa figurer såsom sidor, vinklar eller hörn.
Jag ritar tydligt en fyrhörning, kvadrat och rektangel med linjal i olika storlekar. Jag kan nämna att alla figurerna har fyra hörn, fyra sidor och fyra räta vinklar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: