Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk7 - Gracias kap. 1-4

Skapad 2017-08-18 13:04 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Lärobok: Gracias, kap. 1 - 4 och en genomgångsprov om Spanien.
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Välkomna till spanskalektionen! ¡Bienvenidos a la clase de español! Vi kör igång med våra lektioner i spanska och då kommer vi att använda av oss läroböckerna "Gracias". Vi kommer att arbeta fr.o.m. vecka 35 till vecka 39 med kapitel 1-4. Eftersom vi har redan läst lite spanska är det mycket möjligt att dessa kapitel kan kännas lite bekanta, vilket är bara bra!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisning i moderna språk är att "eleverna utvecklar kunskaper i målspråket [spanska] och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket..."

Centralt innehåll

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, aktiviteter och händelser.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Arbetssätt och undervisning

Eleverna kommer att veckovis få läxa som består av uppgifter där de kan öva på de olika kapitel vi har jobbat med samt glosor av 10-15 ord.

Vi kommer att skriva korta och enkla dialoger utifrån innehållet i kapitel 1-4 som sen kommer att framställas muntligt i par eller i smågrupper.

För att du ska kunna öva digitalt med lärobokens innehåll kan du klicka på Gracias åk 7 

Visa vad du lärt dig

Vecka 39 kommer du få göra olika uppgifter som visar vad du lärt dig. Du kommer få skriva ett brev där du är en påhittad person från Spanien, du presenterar dig själv och din familj och berätta något om staden i Spanien du kommer ifrån. Vi gör även en muntlig presentation.

Tidsram

Vecka 35 - 39.

Bedömning

Vi bedömer:

- Formulera sig muntligt

- Formulera sig skriftligt

Se kunskapskraven, samma kunskapskrav kommer att bedömas flera gånger denna termin.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: