Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa, Delta och anpassa rörelser, 1-3

Skapad 2017-08-18 13:12 i Främbyskolan Falun
Grundskola 1 – 3
Under de första skolåren ska eleverna ges möjlighet att uppleva rörelseglädje och utveckla sin rörelseförmåga under lekfulla former. Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, respekt för andra och respekt för vårt gemensamma material.

Innehåll

Syfte

"Positiva upplevelser av rörelse under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället. 

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiv".

Undervisningsformer

Under läsåret kommer vi att arbeta med:

- De grovmotoriska grundrörelserna t ex springa, hoppa och klättra. Dels med den egna kroppen men även med olika redskap och material.

- På lektionerna kommer eleverna att få prova på olika moment och aktiviteter som innehåller kroppskontroll och rumsuppfattning.

- Eleverna kommer också träna på att röra sig till musik och träna takt och rytm i rörelser, lekar och danser.

- Eleverna kommer att få träna på att orientera sig i närmiljön med skolgårdskartor, med hjälp av en förståelse av kartors uppbyggnad.

- Grunden i friluftsliv är att känna trygghet i olika utomhusmiljöer och utveckla kunskaper om hur allemansrätten fungerar. Dessutom hur du anpassar din klädsel efter olika väderförhållanden. 

- Simning kommer eleverna att träna under perioder i åk 2 och 3 tillsammans med simlärare som är kopplad till skolan.

- En viktig del av idrott och hälsa är att eleverna får träna på att följa och förstå gemensamma regler. 

- Eleverna kommer dessutom att få träna sin samarbetsförmåga i bland annat lekar, spel och idrotter. 

- Eleverna ska utveckla kunskap om sin hygien genom att veta vikten av att byta om och duscha efter en idrottslektion. 

Undervisningsrum

Undervisningen kommer att bedrivas både utomhus och inomhus under olika väderförhållanden. 

Förväntningar på vårdnadshavare

- Att eleven ges rätt förutsättningar genom att få med sig ombyteskläder och handduk. Om det ej är möjligt finns det att låna. 

- Vid undervisning utomhus behöver ytterkläderna vara anpassade till olika väderförhållanden. Om det ej är möjligt finns det att låna. 

Bedömning - vad, hur och när

- Målet är först och främst att eleverna ska delta i övningar och utföra övningarna efter bästa förmåga. 

- Hur eleven samarbetar, följer regler, respekterar andra och ser till att lek, spel och andra aktiviteter blir roliga och når sitt syfte ligger till grund för bedömningen. 

- Bedömning sker kontinuerligt och återkopplas under enkla former till eleven och till vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Om behov finns kontaktar Idh- läraren vårdnadshavare. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: