👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola Villa Villekulla Pedagogisk planering - Socialt och emotionellt

Skapad 2017-08-18 13:29 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Socialt och emotionellt.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Alla barn behöver känna trygghet, delaktighet och bygga relationer. Genom att arbeta med det sociala samspelet, genom planerade aktiviteter och lekar
övningar som genererar gruppstärkande aktiviteter, interaktion, delaktighet, samarbete, turtagning, glädje, samspel m.m. Emotionellt vill vi skapa trygghet i mindre grupper och tillsammans skapa trygga individer och relationer mellan barnen och arbeta arbeta med barns sociala och emotionella utveckling. Detta innebär bl.a. att barnen kommer att få jobba med gruppstärkande aktiviteter, samarbetsövningar, känslor och identitetsskapande aktiviteter.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

Vi upplever att barnen har svårt att samspela och hamnar ofta i konflikter. Barnen har kunskaper om hur man är en bra kompis, men vi behöver få dem att använda dessa kunskaper.

 

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

Bättre kamratsskap i gruppen. Att de kunskaperna som barnen har används. 

 

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

Vi vill utgå från barnens intressen och därmed ge dem inflytande i verksamheten. För att skapa bästa möjlighet till lärande vill vi  dela in barnen i mindre grupper för att varje enskilt barns lärstrategier ska bli synliga. En möjlighet är också att arbeta med intressegrupper, vi samlar de barn som uttrycker ett speciellt intresse i en grupp och djupdyker i deras fokusområde. Vi kommer att ha en "reseledare" för varje område, det innebär att en pedagog tar ansvar för och läser in sig på ett speciellt område för att sedan delge arbetslaget. 

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Vi läser "Tio små kompisböckerna" med barnen. Och diskuterar med barnen och sätter böckernas tema i relation till vardagliga händelser.

I dramagruppen spelas små scener upp som barnen kan känna igen sig i, problemlösning i sociala sammanhang. 

Vi kommer också att använda digitala verktyg, t ex QR-koder, där barnen får uppdrag som de ska lösa genom att samarbeta.

Detta kommer vi att arbeta med under maj och juni.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

  • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
  • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.