👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska årskurs 4-6 , V 36-42 2017

Skapad 2017-08-18 13:31 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Planeringen ska vara utformad så att eleven förstår vad han/hon förväntas lära, hur lärandet ska gå till och hur kunskapen ska bedömas. Planeringens rubrik ska se ut så här: Arbetsområde, språk, termin Ex Läsa faktatexter, Kurdiska ht 15
Grundskola F – 9 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala , läsa och skriva

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Koppla det syfte och centrala innehåll som ni ska arbeta under detta arbetsområde.

Konkretiserade mål för eleven

1-Läsa olika texter.

2-Läsa sig urskilja texternas budskap.

3-Att skriva texter med grundläggande ordklasser.

4-Att göra muntliga presentationer.                              

 

Undervisning och arbetsmetoder

1-Läsa texter med högläsning.

2-Gå genom svåra ord och begrep och skriva dem på tavlan.

3-Frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse.

4-Att återberätta innehållet.

 

 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan 

1-Läsa texter och förstå innehållet.

2-Jämföra uttal, grammatik och ordspråk med svenska.

3-Skriva och måla om en text/saga.

4-Återberätta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6