Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering kurdiska 17 Ht V/36-42)

Skapad 2017-08-18 13:35 i Språkcentrum Mölndal Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Pedagogisk planering för elever som studerar ämnet modersmål Kurdiska, Sorani i Mölndals Stad

Innehåll

Arbetsområde

Tala, Läsa och Skriva.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

 

Konkretiserade mål för eleven

!- Läsa olika texter.

2-Lära sig urskilja texternas budskap.

3- Att skriva texter med grundläggande ordklasser.

4- Att göra muntliga presentationer.

 

Undervisning och arbetsmetoder

1- Läsa texter med högläsning.

2- Gå genom svåra ord och begrepp och skriva dem på tavlan.

3- Frågor om texternas innehåll för att öka läsförståelse.

4- Att återberätta innehållet.

 

Eleven har uppnått målen när...

Hen kan

1- Läsa texter och förstå innehållet.

2- Jämföra uttal, grammatik och ordspråk med svenska.

3- Skriva och måla om en text/saga.

4- Återberätta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: