Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europaresan år 8

Skapad 2017-08-18 13:44 i Frösåkersskolan Östhammar
Tanken är att du i detta arbetsområde ska få kunskap om Europa. Du ska bl a studera namngeografi, natur, befolkning och klimat genom att göra en påhittad resa i Europa. Dessutom ska du koppla aktuella händelser till arbetsområdet.
Grundskola 8 Geografi
Hej och välkomna ombord på denna resa genom Europa. Du ska med hjälp av lärplattan, textböcker, reklam, nyhetssändningar och fantasi göra en resa genom vår världsdel.

Innehåll

Ditt arbete kommer att bedömas utifrån:

 

 • dina kunskaper kring Europas geografi, såväl natur- som kulturgeografi
 • hur väl du kan koppla ihop samhälle och natur, och visar det genom att föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i Europa
 • hur väl du behärskar de geografiska begrepp vi arbetar med
 • hur väl du kan använda dig av kartor och digitala informationskällor

Under lektionerna kommer vi att:

 

 • ha genomgångar om Europa och dess delar - förhör på detta.
 • ta upp aktuella händelser och företeelser i Europa
 • arbeta med fysiska/tematiska kartor i kartboken och digitalt  Du kommer bland annat rita ut din tänkta rutt på en karta. Du ska även göra någon form av ekonomisk beräkning vad det kan tänkas kosta att genomföra resan.
 • arbeta med digitala hjälpmedel som Google Earth  samt kartor i Digilär.
 • göra en resa i fantasin. Du ska kommentera resan i en resedagbok. Du ska också söka fakta om platser som du besöker. (använd gärna Power Point eller sway)

Nya begrepp:


klimat, geologi, bergskedjor, regioner, migration.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: