Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lagar och regler

Skapad 2017-08-18 13:57 i Nygårdskolan Borlänge
Lagar och regler.
Grundskola 5 Samhällskunskap Historia
Vilka lagar och regler det finns det egentligen i vårt samhälle? Du kommer bland annat få läsa och diskutera om några viktiga lagar och varför vi har dem. Vad är skillnaden mellan lagar och regler? Hur fungerar allemansrätten?

Innehåll

Konkreta mål

Du ska efter det här arbetsområdet kunna följande:

Varför vi har lagar och regler och vad skillnaden är mellan dem.

Hur lagarna stiftas idag och hur rättsystemet har fungerat i Sverige under t.ex. medeltiden.

Ge exempel på vad som är tillåtet och förbjudet enligt lag. Du ska också kunna använda passande begrepp för området i dina redogörelser.

Vad konsekvensen kan bli om vi bryter mot olika lagar.

Hur brott påverkar den som brutit mot lagen men också mot familjen och samhället.

Arbetssätt och undervisning

Du kommer att få arbeta på flera olika sätt med det här ämnesområdet.


Genomgångar, diskussioner och argumentation i helklass och i smågrupper.


Du kommer att få läsa olika texter som handlar om lagar och regler. Vi kommer bland annat att läsa texter ur läromedlet "Samhällskunskap" Puls.
 
Du kommer att få se på filmer som handlar om ämnet.

Arbeta med ord och begrepp som berör ämnet.

Bedömning; vad och hur.

Du kommer att bli bedömd på följande sätt:

Din delaktighet vid genomgångar.

Ditt deltagande i diskussioner och argumentationer.

Hur du för dina resonemang.

Skriftligt prov.

Förankring i läroplanen

Du kommer att få chansen att utveckla följande förmågor i det här ämnesområdet:

Innehåll

Centralt innehåll som kommer att behandlas under arbetet:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: