👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HKK ÅR 6 HT 2017

Skapad 2017-08-18 14:09 i Hannaskolan Grundskolor
HKK HT 17
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap
Hem -och konsumentkunskap ger eleverna förutsättningar att hantera det vardagliga arbetet och livet i hem och familj. Ämnet ger eleverna verktyg för att kunna agera som medvetna konsumenter. Undervisning i ämnet utvecklar en medvetenhet om vilken betydelse konsumtion och arbetet i hemmet har för frågor som rör hållbar utveckling. Eleverna ges förutsättningar i undervisningen att utveckla sin förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang, hantera och lösa praktiska situationer i hemmet samt att värdera olika val och handlingar i hemmet som konsument utifrån perspektivet hållbar utveckling. Undervisning i ämnet i hem- och konsumentkunskap ska syfta till - att eleverna utvecklar kunskaper om och intresse för arbete ekonomi och konsumtion i hemmet. - att bidra till att eleverna utvecklar sin initiativförmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra uppgifter i hemmet. - att eleverna får möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser. - att bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och ges förutsättningar att reflektera över, jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet. - att eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll. Vi kommer att arbeta både med teori och praktik i ämnet.

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap år 6

E
C
A
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Därutöver kan eleven föra enkla resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra utvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade resonemang om varierade och balanserade måltider.
Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
Dessutom för eleven enkla resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven utvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation