Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pets

Skapad 2017-08-18 14:11 i Söderskolan Flen
Grundskola 4 – 5 Engelska
Under det här temat kommer vi läsa texten om Mr Budgie's petshop, lära oss mer om de engelska namnen på några vanliga husdjur, skriva texter, göra mntliga framträdanden och lära oss en sång.

Innehåll

Mål

- att förstå en enkelt berättad text

- att delta i en diskussion om en text

- att få kännedom om engelska namn på några  vanliga husdjur

- att skriva en kort text om något husdjur

- att göra ett muntligt framträdande om något husdjur på engelska

- att lära sig en engelsk sång

 

Undervisning och elevaktivitet

- Läsa texten Mr Budgie's petshop

- Grammatikträning i regelbunden pluralbildning

- Träna på och lära in sången "Do your ears hang low"

- Träna in nya ord och fraser med hjälp av bildkort

- Träna in nya fraser med hjälp av rollspel

- skriva och läsa upp en egen  text enskilt och i grupp

 

Utvärdering och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

* lyssna på en text

* läsa en text

* återberätta och diskutera en text

* skriva en egen text

* använda nya ord

* lyssna på och lära en sång

* använda nya fraser

Området avslutas med en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Pets

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå tal
Jag förstår det viktigaste av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag förstår det mesta av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Jag förstår helheten i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
Förstå skrift
Jag förstår det viktigaste av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag förstår det mesta av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Jag förstår helheten i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Formulera mig i tal
I muntliga framställningar kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga framställningar kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga framställningar kan jag formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Formulera mig i skrift
I mina texter kan jag formulera mig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I mina texter kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I mina texter kan jag formulera mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Uttrycka mig muntligt
I muntligt samspel med andra kan jag uttrycka mig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntligt samspel med andra kan jag uttrycka mig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig samspel med andra kan jag uttrycka mig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt anpassa det till syfte, mottagare och situation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: