Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2017-08-18 14:13 i Ingaredsskolan Alingsås
Vi kommer under den närmsta tiden börja fördjupa oss i ämnet religionskunskap och kommer att fokusera på de fem världsreligionerna. Vad är religion? Vad är livsåskådning? Vad betyder religion för olika människor i världen? Vad finns det för likheter och skillander mellan olika religioner?
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Under våren lärde vi tillsammans oss mycket om de tre abrahamistiska religionerna judendom, kristendom och islam. Nu under hösten kommer vi bekanta oss med de två kvarvarande världsreligionerna hinduism och buddhism.

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Konkreta mål

Du ska kunna:

- berätta om heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler inom religionerna

- resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner

- resonera kring moraliska frågor

- resonera kring vilken betydelse religion och livsåskådningar kan ha för människor

- förklara vad begreppen religion och livsåskådning betyder

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur väl du kan:

 • berätta om heliga platser och rum, ritualer och levnadsregler inom religionerna
 • resonera kring likheter och skillnader mellan olika religioner
 • resonera kring moraliska frågor
 • förklara vad begreppen religion och livsåskådning betyder

Undervisning

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar
 • diskussioner
 • se på filmer om religioner
 • läsa fakta i böcker och på internet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  A 6
 • Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.
  Re  A 6
 • Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
  Re  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: