👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattenresan

Skapad 2017-08-18 14:17 i Maria Parkskolan Helsingborg
Under läsåret kommer du att få arbeta med olika områden som handlar om vatten.
Grundskola 5 Kemi Biologi Fysik
Vatten finns i olika former. Vi är beroende av det och tillgången på vatten skiftar oerhört mycket beroende på var man bor på jorden.

Denna resa är lång men och har precis startat.

Innehåll

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta teoretiskt i klassrummet. Vi kommer arbeta praktiskt med undersökningar och rapportskrivning. 
Sedan kommer du även få ta del av studiebesök och slutligen en "vattenresa".

Målet med undervisningen

-Kunna vattnets olika former
-Förklara och beskriva vattnets kretslopp
-Kunna dokumentera egna undersökningar med hjälp av bilder och rapporter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
En vattenresa

Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Vattnets olika former
Du visar att du har grundläggande förståelse för vattnets olika former och hur de yttrar sig
Du visar att du har god förståelse för vattnets olika former, hur det yttrar sig och kan förklara och ge exempel på detta.
Du visar att du har mycket god förståelse för vattnets olika former och kan förklara utförligt och ge flera exempel på detta.
Vattnets kretslopp
Du visar att du har grundläggande förståelse för vattnets kretslopp
Du visar att du har god förståelse för vattnets kretslopp och kan förklara och ge exempel på detta
Du visar att du har mycket god förståelse för vattnets kretslopp och kan utförligt förklara genom text och bild och ge flera exempel på detta
Dokumentation av undersökningar
Du visar att du kan göra en enkel dokumentation genom att skriva av en mall
Du visar att du kan göra en dokumentation genom att använda dig av en mall samt lägga till egna förklarande element.
Du visar att du kan göra en utförlig dokumentation genom att använda dig av en mall samt lägga till egna förklarande element och koppla kemins begrepp till denna.