Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Writing, reading and listening, week 34-37

Skapad 2017-08-18 14:25 i Lov- och sommarskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Eleverna arbetar med de fyra förmågorna läsa, lyssna, skriva och tala.
Grundskola 9 Engelska
We will discuss the goals in English for year nine. You will work with reading, listening and writing. At the end you will fill in a matris at Unikum. All of the assignments has to be done by week 37. We hope you enjoy it! /Your English teachers

Innehåll

Material

To the lessons you have to bring:

 • Pencil 
 • Rubber
 • Note book
 • ipad (fully charged) 

Arbetsprocess och lektionstid

You will gain (få) knowledge (kunskap) by: 

 • Discussing aims and goals in year nine
 • Setting your own goals in English
 • Practising reading and listening both in school and at home
 • Writing a text in English  
 • Doing an evaluation of your own work and the area we've worked with

Schedule

Week 34 - Introduction aims year nine, look at planning, Start with the writing exercise "A letter to my younger self" 

Week 35 - Continue with writing exercise. Receive response from at least one student, (look at grammar videos) and hand in your text here at Unikum. 

Week 36 - Work with reading and listening exercises in school and at home (http://learnenglishteens.britishcouncil.org) www.readtheory.org www.esl-lab.com 

Week 37 - Reading and listening test

 

Response list:

* Correct vocabulary in the sentence (she’s/her)

* Grammar mistakes (is/are, was/were, have/has, your/you’re, word order, verb tenses)

* Spelling mistakes (whit = with, to/too, your/you’re, its/it’s, meat/meet

* Spoken and written language (gonna-going to, wanna-want to, you-u)

* Then make sure you have; - a capital (stor) letter at the beginning of every sentence and capital letter on I in a sentence. - a period (punkt) at the end of every sentence - Not too long sentences, use periods and commas

* If you use abbreviations (förkortningar) (it’s, wasn’t etc., make sure you put the apostrophe in the right place. If you are unsure how to use abbreviations, just write the full words (is or was not etc.).

* Look for variation in your text. How to begin a sentence (not too many I, he, she) You mustn’t begin a sentence with and, because etc. (these are linking words).

* Use a variation of difficult words and expressions.

* Look for correct preposition words, i.e. angry with (not at), look at (not on).

NOTE! Before you hand in your text, let at least (minst) one person read your text!

Grammar and spelling videos

Instruction videos

Have/has:
http://www.educreations.com/lesson/view/have-och-has/2373696/?ref=appemail

Am/are/is:
http://www.educreations.com/lesson/view/am-are-is/2373946/?ref=appemail

Was/were:
http://www.educreations.com/lesson/view/was-och-were/2374140/?ref=appemail


Regelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/regelbundna-verb/2374401/?ref=appemail


Oregelbundna verb:
http://www.educreations.com/lesson/view/oregelbundna-verb/2375386/?ref=appemail


Stavningstips:
http://www.educreations.com/lesson/view/stavningstips/2375829/?ref=appemail


Talspråk:
http://www.educreations.com/lesson/view/talspraak/2376133/?ref=appemail

Ordföljd:
http://www.educreations.com/lesson/view/ordfoeljd/2376387/?ref=appemail

A/an:
http://goanimate.com/videos/06r3rMvQQlyk?utm_sou

Am/are/is:
https://m.youtube.com/watch?v=72ch7DOo98g

Have/has/had:
https://m.youtube.com/watch?v=9nVffvw-o44

Verb i dåtid:
http://youtu.be/2YfxA5ZCeuQ

Träna oregelbundna verb:
http://chompchomp.com/irregular01/irregular01.01.htm

Bedömning

You will show your knowledge (kunskap) in reading, listening, writing and speaking. 

Look at the matris below. 

Uppgifter

 • Writing exercise

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Writing, reading and listening, week 34-37

På väg
E
C
A
Läsa
Du förstår en del ord och meningar i det du läser. Du har svårt för att förstå helheten i det du läser. Du kan svara på enstaka frågor om texten.
Du förstår helheten i det du läser. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om texten.
Du förstår helheten och en del detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om texten.
Du förstår helheten och de flesta detaljer i det du läser. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om texten.
Lyssna
Du förstår en del ord och meningar när du lyssnar på engelska. Du har svårt för att förstå helheten när du lyssnar. Du kan svara på enstaka frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du kortfattat svarar på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och en del detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt försöker svara på frågor om det som du har hört.
Du förstår helheten och de flesta detaljer när du lyssnar. Du visar din förståelse genom att du utförligt svarar på frågor om det som du har hört.
Skriva
Du skriver en del meningar i skrivuppgiften på engelska. Du blandar svenska och engelska ord samt meningar. En engelsktalande person har svårt för att förstå vad du menar.
Du har skrivit om alla punkter på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Du skriver på engelska med mestadels korrekt grammatik (enligt listan för respons . Du försöker variera de ord och meningar du använder.
Du skriver på engelska och har helt korrekt grammatikoch stavning. Du visar ett utförligt och varierat ord och uttrycksförråd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: