Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rävekärrs förskola, Hackebackeskogen HT17, Pedagogisk planering - Socialt och emotionellt

Skapad 2017-08-18 14:26 i Rävekärrs förskola Mölndals Stad
Förskola
Arbete med Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16, med fokusområdet Socialt och emotionellt.

Innehåll

Varför väljer vi detta område? Vad är syftet med arbetet?
Alla barn behöver känna trygghet, delaktighet och bygga relationer. Genom att arbeta med det sociala samspelet, genom planerade aktiviteter och lekar
övningar som genererar gruppstärkande aktiviteter, interaktion, delaktighet, samarbete, turtagning, glädje, samspel m.m. Emotionellt vill vi skapa trygghet i mindre grupper och tillsammans skapa trygga individer och relationer mellan barnen och arbeta arbeta med barns sociala och emotionella utveckling. Detta innebär bl.a. att barnen kommer att få jobba med gruppstärkande aktiviteter, samarbetsövningar, känslor och identitetsskapande aktiviteter.

 

Hur ser det ut idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka kunskaper och erfarenheter har barnen idag?

 De "äldre" barnen leker med varandra, till skillnad från de "yngre" som leker bredvid och lär av de äldre genom att imitera och iaktta.

Vilka mål har vi med arbetet? Vad vill vi uppnå? Beskriv önskat nyläge.

 Alla känner sig trygga och delaktiga i verksamheten. Vi respekterar varandra.

Strategier. Hur ska vi uppnå målen? Vilken metod ska vi använda för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärande?

 Närvarande och härvarande pedagoger i alla aktiviteter.

Konkreta aktiviteter. Vad ska vi göra? När ska det vara klart? (De olika delarna i det pedagogiska årshjulet kopplat till området)

Fri lek, tema boken, kamratstärkande material (ex Kompisböckerna), bildstöd, TAKK.

Dokumentation. Vad ska vi dokumentera? Hur ska det synliggöras? För vem ska det synliggöras?

 • Vi kommer att ta foto, filma och anteckna det som händer under aktiviteterna.
 • Vi använder dokumentationen som grund för analys och reflektion samt för utvärdering av arbetet.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på Unikum för att göra vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjlighet att diskutera hemma tillsammans med sina barn.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: