👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Undersökningsperiod Saltkråkan ht-17

Skapad 2017-08-18 14:56 i Tegelbrukets förskola Svedala
Förskola
Undersökningsperioden pågår under de tre första veckorna........

Innehåll

Pedagogisk planering Fröhuset och Klöverstugans förskolor

 

Upprättat den 18/8 2017


Var är vi? (Nuläge/syfte) 

Syftet med denna planering är att lära känna varandra i bildandet av ny barngrupp. Fokus kommer ligga på den sociala kompetensen och tillit till den egna förmågan. Lära känna nya lärmiljöer och rutiner, för att skapa gemenskap och trygghet i gruppen. 

 


Vart ska vi? (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?) 

 

Lpfö98 Rev. 2016
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,


Hur gör vi? (Planera/genomför/dokumentation/reflektion) 

Vi kommer under dessa tre veckor vara närvarande i barngruppen och under tiden observera och dokumentera. 

Vi strävar efter genom observation, dialog och dokumentation; 

* medforskande pedagoger i den fria leken - vara närvarande, härvarande och dokumentera

* dokumentera samlingar, vad visar barnen intressen för? Vilka barn visar trygghet och tillit till den egna förmågan.

* dokumentera sociala samspel

* dokumentera hur barnen leker i lärmiljöerna och med vem eller leker de ensamma? 

 

Dela upp grupperna under dagarna, för att sedan skapa gemenskap av hela barngruppen. Genom uppdelning av respektive barngrupp, har vi möjlighet att se det individuella barnet och dess utveckling. Vid storsamling av hela avdelningen kommer barnen få ökad förståelse för "vi känslan". 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö98 Rev. 2016