Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hk År 6 HT-17, frukost, bakning och mellanmål

Skapad 2017-08-18 15:08 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Eleverna har 1 termin hemkunskap i år 6 och varje lektion är 90 min. Vi arbetar både teoretiskt med faktakunskap och praktiskt med planering och tillagning.
Grundskola 6 Hem- och konsumentkunskap

Vi kommer att planera och tillaga olika frukostar och mellanmål, baka med jäst och med bakpulver. I samband med detta diskuterar vi olika val med hänsyn till hälsa, miljö och ekonomi.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Här kopplar du syfte/n från Läroplanen

Undervisningens innehåll: Vad?

Här kopplar du centralt innehåll från läroplanen som du ev. förtydligar.

Undervisningens innehåll: Hur?

Eleverna har hem-och konsumentkunskap under 12 veckor i år 6. Vi ägnar mycket tid åt praktiskt arbete för att eleverna ska kunna känna en säkerhet i arbetet och lära sig att arbeta på ett hygieniskt, organiserat och ansvarsfullt sätt i köket. Vi  diskuterar och pratar om vikten av att äta  bra frukost och mellanmål och tillagar det.  Vi jämför även hel/halvfabrikat med hemlagat, vad gäller hälsa, miljö och ekonomi.

Bedömning

Eleverna bedöms vid varje lektionstillfälle hur fokuserat, hygieniskt och organiserat de arbetar i köket. Vikt läggs även vid förmåga att samarbeta med olika personer. De har även möjlighet att visa sina kunskaper under diskussioner och genomgångar. De får även några skriftliga uppgifter att arbeta med.

Bedömningar kommer att läggas in i matrisen.

 

Kunskapskrav för år 6

Betygskrav för betygen E, C och A.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Måltidens betydelse för gemenskap.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.
  Hkk  1-6
 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Återvinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan föra enkla resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  E 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett relativt väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  C 6
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och redskap på ett väl fungerande och säkert sätt.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om några vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris, miljö- och hälsopåverkan.
  Hkk  A 6

Matriser

Hkk
Hem-och konsumentkunskap åk 6

Mat, måltider och hälsa: Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett GANSKA BRA sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett BRA sätt.
Du kan laga enkla måltider och göra andra uppgifter som hör ihop med måltiden. Du gör det som krävs på ett MYCKET BRA sätt
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar GANSKA BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan använda metoder, livsmedel och redskap på ett säkert sätt som fungerar MYCKET BRA när du lagar måltider och gör andra uppgifter i ett hem.
Du kan ge ENKLA omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om hur du har arbetat och hur ditt resultat blev.
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt om varierade och nyttiga måltider.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt om varierade och nyttiga måltider.

Konsumtion och ekonomi: hantera och lösa praktiska situationer i hemmet

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt om hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt om hur det man köper hänger ihop med hur mycket pengar man har.
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt om skillnader mellan reklam och annan information om det man kan köpa.

Miljö och livsstil: värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du kan diskutera på ett ENKELT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett UTVECKLAT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Du kan diskutera på ett VÄLUTVECKLAT sätt när du gör jämförelser mellan några vanliga varor och hur de påverkar miljö och hälsa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: