👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Husbyggnad

Skapad 2017-08-18 15:09 i Hålabäcksskolan B Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Teknik
Att ha en bostad kan ses som en självklarhet och vi människor har under lång tid varit bofasta och byggt egna hus. För att bygga ett hus så krävs det en mängd olika material och tekniker. Dessa har under historien varit under ständig utveckling.

Innehåll

Vi ska i detta arbetsområde lära oss om hur man planerar och genomför ett husbygge.
Det gör vi genom att arbeta med:
 • Hur man kan göra en skiss med förklarande ord och begrepp, symboler och mått
 • Fundera över hur man skulle kunna planera ett hus invändigt för att utnyttja boendeytan på bästa sätt
 • Vilka olika material man använder och vad de har för fördelar och nackdelar
 • Hur man gör stabila och hållfasta konstruktioner för att huset ska hålla
 • beskriva hur tekniken att bygga hus utvecklats under historien
 • samt kunna reflektera kring hur boendet påverkar människan, samhället och miljön
 
Moment 1:  Introduktion av teknikarbetet 
Moment 2-3: Vi funderar och arbetar kring hur vi bor nu och hur vi boendet har förändrats över tid.
Moment 4-6: Arbete med planritning, hus av 25 m2 i appen "Roomle". Redovisa ditt arbete i mindre grupper. Skriv en kort utvärdering av din planering.
Moment 7-8: Uppstart av huskonstruktion. Gemensam gjutning av bottenplatta. Vi läser och diskuterar kring olika husgrunder, armering, betong.
Moment 9-14: Skissa och konstruera husstomme. Vi lär oss begrepp och metoder att konstruera stommar som du använder när du bygger upp en vägg.
Moment 15-16: Förberedelse av muntlig redovisning. Enskild redovisning för läraren.
Moment 18-20 : Konstruktion av takstolar. Vi experimenterar och läser om olika varianter på takstolar.
 
Bedömning:
 • Skriftlig utvärdering av digital planritning. Se lektion 4-6.
 • Muntlig redovisning av din konstruktion. Se lektion 15-16
 • Prov på begrepp kopplat till husbyggnadsteknik, se nedan. Datum bestäms senare.
Begrepp från PDF-filen "Husbyggnad",finns under uppgifter, som kommer på provet:
 • Husgrund: krypgrund, betongplatta                                          Sid.   7-8
 • Stomme: reglar, syll, hammarband, , bärlina, fasad, CC 60,    Sid.  10-13
 • Takstol                                                                                      Sid.  14-16
 • Konstruktionsmaterial: trä, betong, armerad betong.               Sid.  19-21
 • Isolering                                                                                    Sid.  23-24

Uppgifter

 • Huskonstruktion