👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & Hälsa översikt år 6

Skapad 2017-08-18 15:16 i Nybbleskolan Flen
Pedagogisk planering Idrott och hälsa år 6
Grundskola 6
Att röra sig fysiskt är något som blir allt viktigare i vårt stillasittande samhälle. I ämnet Idrott och hälsa strävar vi efter att ge eleverna en förståelse för hur den fysiska aktiviteten påverkar hälsan. Vi strävar efter en stor variation i undervisningen för att skapa större förutsättningar för eleverna att hitta en aktivitet som passar dem!

Innehåll

Syftet med undervisningen i ämnet Idrott och hälsa

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Rörelse

Så här arbetar vi: 

 • Vi arbetar med att utveckla grundmotoriken genom olika lekar, spel och idrotter
 • Vi använder leken för att utveckla rörelseförmågan i olika sammanhang och för att få bättre kroppskontroll och rumsuppfattning
 • Vi spelar olika bollspel, både för att utveckla rörelseförmågan, kroppskontrollen och rumsuppfattningen men också för att träna oss på att samarbeta. 
 • Vi tränar på racketspel
 • Vi använder oss av olika redskap i olika lekar och andra sammanhang
 • Vi simmar och tränar på hur vi kan hantera nödsituationer på land och i vatten. 
 • Vi diskuterar fysiska aktiviteter och hur de påverkar hälsan
 • Vi dansar, lär oss några traditionella danser, bugg och rör oss till musik på andra sätt för att träna takt och rytm. 

Hälsa och livsstil

Så här arbetar vi:

 • Vi provar olika träningsformer som syftar till att både träna kondition och styrka
 • Vi diskuterar olika träningsformers påverkan på hälsan
 • Vi diskuterar hur vi ska göra för att förebygga skador och vad man kan göra när man skadat sig
 • Vi kopplar fysiska aktiviteter och träningsformer till livsstil och till hur vi ser på oss själva

Friluftsliv och utevistelse

Så här arbetar vi: 

 • Vi arbetar med friluftsliv genom att vistas ute i naturen under olika årstider.
 • Vi lär oss om allemansrätten och lär oss säkerhet vid och på is.
 • Vi lär oss att använda kartor och att orientera oss i olika miljöer.
 • Vi lär oss om säkerhetstänk vid olika fysiska aktiviteter
 • Vi lär oss om livräddning i och vid vatten vintertid

 

Bedömning

I min bedömning tittar jag på följande: 

 • Elevens förmåga att anpassa och variera sina rörelser till olika aktiviteter
 • Elevens förmåga att i rörelser till musik och i danser anpassa sina rörelser till aktiviteten
 • Elevens förmåga att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge
 • Elevens förmåga att hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider 
 • Elevens förmåga att kunna resonera kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan
 • Elevens förmåga att orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor
 • Elevens förmåga att genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö samt elevens kunskap om allemansrättens regler 
 • Elevens förståelse av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Simning i mag- och ryggläge.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
  Idh  4-6