Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska-HT17

Skapad 2017-08-18 15:17 i Knutsbo skola Ludvika
New Champion 5 och andra källor
Grundskola 5 Engelska
Engelskan i åk 5 kommer att utgå från läromedlet New Champion 5.

Innehåll

Engelska

Förmåga
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Reflektera över livsvillkor och kulturella företeelser i olika delar av världen där engelska används

Konkretiserade mål
Du kommer att få träna din förmåga att följa muntliga och skriftliga instruktioner och lösa uppgifter
Du kommer att få träna din förmåga att kommunicera genom det engelska språket
Du kommer att få träna din förmåga att skriva enkla meningar, fraser och uttryck på engelska
Du kommer att få chansen att utöka ditt ordförråd
Du kommer att få träna på några grammatiska strukturer

Centralt innehåll/ arbetsområden
Vi kommer att lyssna och läsa (tydligt talad engelska) från olika medier.
Vi kommer att lyssna och läsa skriftliga instruktioner och beskrivningar. 
Vi kommer att hålla oss till ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
Vi kommer i kommunikation träna att delge åsikter, känslor och erfarenheter muntligt och skriftligt.
Vi kommer göra olika presentationer och talövningar. 
Vi kommer träna på att använda oss av olika språkliga strategier för att föra ett samtal. 


Arbetssätt
Textbok, spel, arbetsbok, sånger, översättningsövningar.
Hörövningar.
Högläsning i grupp och par.
Föra dialoger och intervjuer. 
Skrivövningar - gemensamt och enskilt

Grammatik som t.ex. regelbundna och oregelbundna verb, pluralbildning etc.
Glosor och korta meningar /fraser/ uttryck. 

Diagnoser, skriftliga och muntliga.

Varierat arbetssätt så att eleverna får möjlighet att utveckla sina förmågor.

Varierad undervisning för att stimulera alla eleverna.
 

Bedömning
Genom muntliga och skriftliga presentationer samt diskussioner.

Skriva kortare texter.
Test i läsförståelse och hörförståelse. 

Återkoppling från läraren om förbättringsområden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En

Matriser

En
Engelska åk 5

1
2
3
Läsförståelse
Du kan förstå det viktigste innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkla texter som handlar om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i texterna.
Du kan helt förstå innehållet i i enkla texter om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i texterna.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva om och kommentera innehållet i texter på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i texter på ett utvecklat sätt. Du följer budskapoch instruktioner på ett mycket bra sätt.
Hörförståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkel engelska som tals lugnt om saker du känner till. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå innehållet i enkel engelska som talas lugnt och tydligt om saker du känner till. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Tala
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talad engelska på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.
Du kan välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Du kan välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.
Reflektera
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med det du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med det du själv varit med om och vad du kan.
Du kan kommentera på ett utvecklat sätt hur man lever och vad man gör i länder där man pratar engelska. Du jämför det på ett enkelt sätt med det du själv varit med om och vad du kan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: