👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik till både höger och vänster

Skapad 2017-08-18 15:26 i Lorensberga 7-9 Ludvika
Grundskola 8 Samhällskunskap
Politik handlar om att få ett så bra samhälle som möjligt. I den här kursen kommer du att lära dig om olika sätt att styra länder i världen, alltså exempel på olika stats- och styrelseskick. Det kommer även att handla om hur demokratiska beslut tar sin form och hur du kan göra dina åsikter hörda. Demokratins byggstenar kommer att stå i fokus och dit hör t.ex. rösträtten. Hur ser då vår politiska karta ut? Det ska vi också undersöka.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

Du ska utveckla din förmåga att

 • undersöka samhällsstrukturer, framförallt politiska strukturer
 • analysera (t.ex. se orsaker och konsekvenser) och kritiskt granska frågor i samhället nära dig, här i Sverige och i världen
 • uttrycka olika ståndpunkter, resonera och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv
 • använda och förstå begrepp och modeller inom ämnet

Hur ska vi lära oss detta?

 • vi kommer att arbeta enskilt och i grupp
 • vi använder Gleerups digitala läromedel "Samhällskunskap 7-9" (eller bok) som basfakta
 • det kommer att bli mycket diskussioner i både grupp och helklass. Vi använder mini-whiteboard som stöd
 • vi kommer att se en del nyhetsklipp och faktafilmer
 • uppgifter kommer att finnas på Classroom (faktafrågor, diskussionsuppgifter, ta reda på-uppgifter mm)
 • en del texter och begrepp kommer att läsas/studeras på egen hand (hemma eller på studieverkstaden)
 • vi spelar kahoot (som du eller jag gör)
 • vi använder sambandskort
 • vi använder loopen för att lära begrepp

Vad kommer att bedömas?

 • mindre läxförhör 
 • resonemang, diskussioner i klassrummet (särskilt hur du kan använda olika perspektiv och fakta till din hjälp)
 • inlämningsuppgifter

prov v. 39 (täcker sid. 174 - 195). Vad som kommer att vara viktigt läggs ut på classroom, som vanligt.

Språkliga mål

- träna på att använda ämnesrelaterade begrepp

- träna på att omvandla vardagsspråk till skolspråk

- träna på att läsa faktatext (vad är syftet med läsningen? Användning av bilder, rubriker, nyckelord, kärnmeningar)

- träna på att resonera i flera steg och uttrycka åsikter grundade på fakta 

 

Uppgifter

Matriser

Sh
Politik till både höger och vänster

På väg mot E
E
C
A
Kunskaper om olika samhällsstrukturer
Du behöver utveckla dina kunskaper om olika samhällsstrukturer och framförallt politiska strukturer (mönster) t.ex. olika styrelseskick, statsskick, vad demokrati/diktatur innebär, olika ideologier och partier.
Du har baskunskaper om olika samhällsstrukturer t.ex. olika styrelseskick, statsskick, vad demokrati/diktatur innebär, olika ideologier och partier
Du har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer t.ex. olika styrelseskick, statsskick, vad demokrati/diktatur innebär, olika ideologier och partier
Du har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer t.ex. olika styrelseskick, statsskick, vad demokrati/diktatur innebär, olika ideologier och partier
Undersöka och beskriva strukturer i samhället
Du behöver utveckla ditt sätt att undersöka och beskriva hur framförallt politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du behöver träna på att beskriva enkla samband inom och mellan olika strukturer.
Du kan undersöka och beskriva hur framförallt politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar. Du beskriver enkla samband inom och mellan olika strukturer.
Du kan undersöka och beskriva hur framförallt politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar på ett utvecklat sätt. Du beskriver samband inom och mellan olika strukturer på ett utvecklat sätt.
Du kan undersöka och beskriva hur framförallt politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar på ett väl utvecklat sätt. Du beskriver samband inom och mellan olika strukturer på ett väl utvecklat sätt.
Använda begrepp
Du behöver träna på att använda begrepp och modeller inom ämnet.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett enkelt sätt.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett utvecklat sätt.
Du kan använda begrepp och modeller inom ämnet på ett väl utvecklat sätt.
Påverka & påverkas
Du behöver träna på att föra resonemang om hur människor och samhällen påverkar varandra. Du behöver även träna på att beskriva samband mellan faktorer som har betydelse för möjligheten att påverka.
Du kan föra enkla resonemang om hur människor och samhällen påverkar varandra. Du kan beskriva enkla samband mellan faktorer som har betydelse för möjligheten att påverka.
Du kan föra utvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkar varandra. Du kan beskriva utvecklade samband mellan faktorer som har betydelse för möjligheten
Du kan föra väl utvecklade resonemang om hur människor och samhällen påverkar varandra. Du kan beskriva väl utvecklade samband mellan faktorer som har betydelse för möjligheten
Värdera och uttrycka ståndpunkter (åsikter)
Du behöver träna på att värdera och uttrycka och argumentera kring olika ståndpunkter i samhällsfrågor. Du behöver också träna på att växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Du behöver utveckla dina kunskaper om demokratiska värden och processer. Du behöver visa det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter, skyldigheter och för- och nackdelar med olika sätt att fatta beslut.
Du har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Du har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.