👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark?

Skapad 2017-08-18 15:42 i Tärnsjö skola F-6 Heby
Grundskola 5 – 6 NO (år 1-3) Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? Vandrat på blommande hedar en sommar eller åkt ner för en backe i full fart på skidor en vinter? När man kommer upp till fjällen långt bort från trafik och hus är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser där man kan uppleva det, och därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla det vildmark är inte helt rätt. Människan har levt och använt naturen i fjällen under lång tid. Men på grund av det hårda klimatet har det aldrig blivit så många människor som levt där. Nu ska du få veta mer om hur djur och växter klarar det tuffa livet på fjället.

Innehåll

 

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* kunna ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.

* kunna förklara vad som menas med växtzoner.

* kunna förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.

* kunna berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

* arbeta med boken Koll på NO

* titta på filmer och powerpoint presentation

* arbeta med fördjupningsfrågor enskilt och i grupp

Så här visar jag att jag kan

* genom muntliga diskussioner om ämnet

* genom att lösa uppgifter 

* genom diagnos på området

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
    Bi
  • Centralt innehåll
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
    Bi  4-6

Matriser

NO Bi
Biologi - Fjällen

Har ännu inte nått målen
Har grundläggande kunskaper
Har goda kunskaper
Har mycket goda kunskaper
Artkunskap
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen.
Jag kan ge exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna.
Jag kan ge flera exempel på djur och växter som lever och finns i fjällen respektive Alperna
Växters och djurs anpassning
Jag kan ge exempel på en anpassning som djur eller växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på anpassningar som djur och växter har i fjällen.
Jag kan beskriva och ge exempel på flera anpassningar som djur och växter har i fjällen
Växtzon
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och beskriva vad som är typiskt för de olika växtzonerna.
Jag kan beskriva olika växtzoner på fjället och resonera vad som är typiskt för de olika växtzonerna
Människans påverkan
Jag kan ge ett exempel på hur människan påverkar fjällens natur.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar enkelt om konsekvenserna.
Jag kan ge flera exempel på hur människan påverkar fjällens natur och jag kan resonerar om konsekvenserna.
Skillnad mellan fjällen och alperna
Jag kan ge exempel på en skillnad och kan berätta varför det är skillnad på ett enkelt sätt.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan berätta varför det är skillnad.
Jag kan ge exempel på skillnader och kan resonera varför det är skillnad.